Modelowe osiedle mieszkaniowe Nowe Żerniki - idea i założenia


Nowe Żerniki to modelowe osiedle, które ma stać się alternatywą do „produkcji taśmowej” mieszkań – mocno ujednoliconej i nie zawsze jakościowo zadowalającej oferty generowanej przez rynek. Powstanie w zachodniej części miasta, w pobliżu Stadionu Miejskiego, na południe od ulicy Kosmonautów.

Idea

Projektowane przez najlepszych wrocławskich architektów osiedle odpowiadać ma potrzebom nowoczesnych mieszkańców miasta, ułatwiać budowanie więzi społecznych, sprostać normom budownictwa ekologicznego, a także stać się architektoniczną wizytówką Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.

Nowe Żerniki to przedsięwzięcie zorganizowane wspólnie przez miasto Wrocław, Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów RP, przy współpracy wrocławskiego oddziału SARP.

W przeciwieństwie do standardowych osiedli, powstających chaotycznie na obrzeżach miasta, Nowe Żerniki pomyślane zostały jako jednostka wyposażona w podnoszące komfort życia elementy charakterystyczne dla miasta. Na terenie osiedla znajdzie się szkoła, przedszkole, dom seniora a także dom kultury ulokowany w przebudowanym schronie. Główne osie osiedla zaprojektowane zostały jako zielone aleje, w które wkomponowane zostaną kameralne punkty handlowe i usługowe. Na terenie przecinającego osiedle z północy na południe skweru ulokowane zostaną obiekty rekreacyjne – boiska, korty i place zabaw. W południowej części osiedla, w pobliżu parku, do którego przylegać będzie osiedle, planowane jest też wzniesienie kościoła.

W obrębie osiedla powstaną zarówno duże budynki wielorodzinne, jak i kameralne jednostki złożone z kilku mieszkań a także domy jednorodzinne – zarówno szeregowe jak i wolnostojące. Zróżnicowanie to umożliwić ma realizację modelowych rozwiązań dla budynków o różnej skali, a także umożliwić zaangażowanie różnorodnych inwestorów – deweloperów, małych spółdzielni, kooperatyw, czy inwestorów indywidualnych.

Dzięki współpracy Gminy Wrocław, architektów i inwestorów, projekt osiedla zakłada budowę w ramach osiedla oprócz budynków także całej niezbędnej infrastruktury – począwszy od instalacji, przez sieć dróg i chodników, aranżację zieleni po kompletne wyposażenie przestrzeni publicznych i półpublicznych.

Od samego początku architekci pracują na podstawie z góry przyjętych założeń.

Nowe Żerniki - założenia ogólne, urbanistyczne

 • przestrzenie publiczne służące mieszkańcom: integracja, rekreacja
 • usługi podstawowe: opieka nad dzieckiem, edukacja, handel, gastronomia
 • bezpieczeństwo
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • ekologia, minimalizacja wydatków eksploatacyjnych
 • optymalizacja komunikacji – współdziałanie z systemem komunikacji miejskiej
 • nowe formy organizacji budownictwa
 • udział społeczeństwa

Nowe Żerniki - założenia funkcjonalne, architektoniczne

 • przestrzenie prywatne, półprywatne, półpubliczne, publiczne
 • optymalizacja struktury mieszkań
 • lokalne tradycje materiałowe i wykonawcze
 • miejsce pracy: małe powierzchnie adresowane dla działalności zawodowej
 • technologie zintegrowanego projektowania
 • różne formy domów mieszkalnych: duże budynki mieszkalne, małe domy wielorodzinne, wille miejskie: próba stworzenia domu modelowego

 

Pobierz PDF: Nowe Żerniki - Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoZgłoś uwagę