Misja gospodarcza do Izraela

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Izraela 22-23 października 2013 r.

Ośrodek Enterprise Europe Network, afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zaprasza w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani do udziału w misji gospodarczej do Izraela w dniach 22-23 października 2013 r. Organizatorem misji jest Komisja Europejska. Misja jest organizowana w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Missions for Growth” http://een.ec.europa.eu/events/missions-growth.

Głównym celem misji jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw europejskich na rynku izraelskim oraz promocja europejskiej gospodarki w docelowych branżach poprzez uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami.

Misja połączona jest z udziałem w targach i konferencji „Water Technology & Environment Control” w dniach 22-24 października 2013r w Tel Aviv. Więcej informacji www.watec-israel.com.

Misja będzie ukierunkowana w szczególności na następujące branże:

  • Technologie środowiskowe: gospodarka wodna, uzdatnianie wody, użytkowanie gleby, odnawialne źródła energii w tym panele słoneczne, itp.
  • Kluczowe technologie wspomagające, ICT
  • Surowce
  • Bezpieczeństwo krajowe
  • Przetworzone produkty rolne
  • Moda i przemysł wyrobów luksusowych
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Venture capital

Wszystkie szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną podane do wiadomości uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem. Koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Komisja Europejska zapewnia grupową rezerwację hotelową, a także transport lokalny. Obywatele państw Unii Europejskiej nie potrzebują wiz przy wjeździe do Izraela. Jednakże okres ważności paszportu nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2013r.

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Kucharska tel: 74 64 80 423, e-mail: aleksandra.kucharska@darr.pl

Przedsiębiorstwa zainteresowane wyjazdem na misję gospodarczą Rosji proszone są o kontakt z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


 

Enterprise Europe Network - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój,
tel/faks: 74 64 80 400
http://www.darr.pl
http://een.ec.europa.eu/
http://www.westpoland.pl
http://www.een.org.pl
  

 
   

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa
Zgłoś uwagę