Mimo problemów z zadłużeniem akcje Ganta rosną

Gant przez ostatnie 12 miesięcy stracił ponad 48 procent

Dzisiejsze wybicie jego kursu jest kontynuacją panującego od około miesiąca trendu wzrostowego. Powodem tego jest rezygnacja spółki z kolejnej emisji akcji - pisze Przemysław Ławrowski z money.pl

Na wczorajszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jednogłośnie przyjęto uchwałę zdejmującą z porządku obrad punkt dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego. Informacja ta pojawiła się po zakończeniu sesji, toteż inwestorzy z rynku akcyjnego nie mogli na nią zareagować. W efekcie dzisiaj akcje spółki znacznie rosną. Po trzech godzinach notowań wzrost wynosi już około 6 procent. Czytaj więcej...

Zgłoś uwagę