Międzynarodowa konferencja transportowa we Wrocławiu

W środę (15 kwietnia) rozpocznie się we Wrocławiu Forum „Mobilne Miasto – wyzwanie przyszłości” oraz XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Telematyka Systemów Transportowych. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.


 -  Mobilność miasta jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości życia jego mieszkańców i sprawności jego gospodarki, jednocześnie jest to jeden z najtrudniejszych problemów przed którymi stoją dziś nie tylko polskie miasta – czytamy w komunikacie organizatorów.

PROGRAM

Forum „Mobilne miasto – wyzwanie przyszłości" jest organizowane wspólnie przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu przy współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Politechniką Wrocławską i Politechniką Śląską.

Głównym tematem Forum jest rozwój i unowocześnianie miejskich systemów transportowych. W trakcie obrad zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania technologiczne służące poprawie mobilności miast i doskonaleniu zarządzania ruchem. Uczestnicy Forum podczas wizyt studyjnych będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami w tym zakresie, wdrożonymi we wrocławskich centrach zarządzania ruchem.
 

Efektem wydarzenia ma być stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń związanych z jego tematyką oraz umacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi środowiskami zainteresowanymi w rozwoju mobilności i wdrażaniu nowoczesnych systemów transportu miejskiego.

XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych, towarzysząca Forum, będzie poświęcona zagadnieniom naukowym związanym z doskonaleniem inteligentnych systemów transportowych i wdrażaniem osiągnięć telematyki do sterowania transportem.

Gospodarzem Forum będzie Wrocław, miasto które w ostatnich latach realizowało jeden z pionierskich projektów wdrożenia systemu ITS. Naukowcy, politycy i eksperci spotkają się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, uczelni prowadzącej wiele projektów badawczo-rozwojowych w tym zakresie. 

Zgłoś uwagę