Miasto szuka żłobków - konkurs nr 15

Konkurs nr 15/ŻK/2014/2015 "Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka"


Zestawienie tabelaryczne podmiotów, które od dnia 13 października 2014 r. otrzymają dofinansowanie z Gminy Wrocław do opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3, w żłobkach niepublicznych (w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr 15/ŻK/2014/2015)

_____________________________________________________________________________________________

Informacja z weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert:

 Konkurs nr 15/ŻK/2014/2015 "ORGANIZACJA OPIEKI SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA”Zgłoś uwagę