Miasto da pieniądze na wschodnią obwodnicę

Do 33 milionów złotych na Wschodnią Obwodnicę Wrocławia przekaże Wrocław województwu dolnośląskiemu.


– Chcemy pomóc władzom województwa dolnośląskiego w rozpoczęciu budowy północnej części wschodniej obwodnicy Wrocławia. To jedyny w tej chwili przygotowany i zaprojektowany odcinek tej trasy – mówi prezydent Rafał Dutkiewicz. 

– Jednocześnie apelujemy do władz województwa o jak najszybsze rozpoczęcie prac projektowych dotyczących ostatniego południowego odcinka obwodnicy. Wtedy będziemy mogli zastanowić się nad dalszym ewentualnym partycypowaniem miasta w kosztach budowy tej drogi – dodaje prezydent Wrocławia. 

 

Dzisiaj też w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego spotkali się z mieszkańcami południowych osiedli Wrocławia. Rozmowy dotyczyły dalszych losów budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Zarząd województwa reprezentowali m.in. marszałek Cezary Przybylski oraz Jerzy Michalak – Członek Zarządu Województwa.  

Ze względu na stopień zaawansowania prac projektowych władze województwa opowiadają się za rozpoczęciem budowy odcinka północnego, łączącego istniejący fragment trasy z Długołęką i drogą krajową nr 98. Kwestię tę akcentował podczas spotkania Jerzy Michalak Członek Zarządu Województwa. - Rozpocznijmy budowę odcinka północnego Obwodnicy, który pod względem projektowym jest już przygotowany, a równocześnie wypracujmy – w zgodzie z mieszkańcami  – przebieg części południowej obwodnicy Wrocławia - mówił Jerzy Michalak. 

Bardzo ważną deklaracją przedstawioną dziś przez przedstawicieli samorządu Wrocławia była kwestia współfinansowania inwestycji przez miasto Wrocław. Dzięki porozumieniu Zarządu Województwa z Gminą Wrocław mamy zagwarantowane wsparcie finansowe miasta dla naszej inwestycji. Wrocław przekaże kwotę do 33 milionów złotych na budowę wybranego przez zarząd województwa odcinka obwodnicy – powiedział Jerzy Michalak. 

Projektowany odcinek między Łanami a Długołęką liczy około 8 km długości. Szacunkowy koszt jego budowy wyniesie ok. 160 mln zł. Jeszcze w tym roku rozpoczną się przygotowania do przetargu na wyłonienie wykonawcy tego odcinka. Szacunkowy czas budowy to 3 lata. 

Dla odcinka południowego WOW (między Żernikami Wrocławskimi a Bielanami Wrocławskimi) prowadzone są obecnie prace projektowe, dotyczące uwarunkowań środowiskowych, które stanowić będą podstawę do rozmów na temat wyboru ostatecznego wariantu przebiegu trasy. 

Kolejne spotkanie z przedstawicielami mieszkańców m. Wysoka oraz osiedli południowego Wrocławia, które dotyczyć będzie kosztów inwestycji, zaplanowano jeszcze przed wakacjami. Z kolei spotkanie dotyczące wyboru wariantu przebiegu części południowej obwodnicy odbędzie się jesienią br. po zapoznaniu się z przygotowywanym raportem środowiskowym.

W tej chwili kierowcy po obwodnicy mogą jeździć już z Siechnic do Iwin. W założeniach wschodnia obwodnica Wrocławia ma dochodzić od strony południowo-zachodniej do al. Karkonoskiej na wysokości CH Bielany, a od północno-wschodniej do Długołęki (skrzyżowanie z łącznikiem Długołęka). Po zakończeniu inwestycji trasa ma mieć długość około 30 kilometrów i będzie pozwalała od wschodu ominąć miasto. Na dwa brakujące odcinki zarząd województwa chce dopiero ogłosić przetargi. Bliżej jest realizacja części północnej. Ta na południu jeszcze nie ma ustalonego ostatecznego przebiegu. Inwestycje mają być realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zgłoś uwagę