„Miasta przeciwko nietolerancji”. We Wrocławiu debatowali prezydenci

„Wrocław przeciwko nietolerancji” – pod takim hasłem w stolicy Dolnego Śląska spotkali się prezydenci Wrocławia, Gdańska, Poznania i Krakowa.

  • (Fot. WNT)


Podpisaniem „Deklaracji wrocławskiej” zakończyła się dwugodzinna debata prezydentów Wrocławia, Poznania, Krakowa i Gdańska o nietolerancji. Deklaracja dotyczy współpracy miast w szerzeniu tolerancji i walce z rasizmem. W spotkaniu wzięli udział prezydenci Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Poznania – Jacek Jaśkowiak, Gdańska – Paweł Adamowicz oraz wiceprezydent Krakowa Katarzyna Król. W Barbarze przy ul. Świdnickiej byli też przedstawiciele mniejszości religijnych, posłowie, radni miejscy, urzędnicy magistratu. Efektem spotkania jest wspólne stanowisko, które ma być przesłane do Kancelarii Premiera. Organizatorem debaty była „Gazeta Wyborcza”.

Fragmenty deklaracji współpracy miast na rzecz otwartości i dialogu międzykulturowego:

  1. Wpisanie do wieloletnich strategii miast programów dotyczących promocji tolerancji, otwartości i społeczeństwa wielokulturowego (np. w szkołach i na stadionach).
  2. Stała wymiana doświadczeń i dobrych praktyk przeciwdziałających wszelkim przejawom nietolerancji oraz współpraca z organizacjami zajmującymi się zwalczaniem przejawów dyskryminacji.
  3. Monitorowanie i przygotowywanie raportów dotyczących przypadków dyskryminacji.
  4. Reagowanie na wszelkiego rodzaju wydarzenia o charakterze rasistowskim, atakującym przedstawicieli innych kultur, wyznań i religii poprzez zawiadamianie o nich organów ścigania oraz publicznego potępiania takich wydarzeń.


Zgłoś uwagę