Matury 2018 rozpoczęte

Ponad 5,1 tys. młodych wrocławian przystąpiło w piątek 4 maja do pierwszego z egzaminów maturalnych – pisemnego sprawdzianu z języka polskiego. Matury potrwają do 25 maja.

  • Gwarancją powodzenia na maturze jest udział w corocznym polonezie, który na początku roku organizowany jest we wrocławskim Rynku


W całym województwie dolnośląskim do egzaminów dojrzałości przystąpić miało 17 tys. 217 młodych ludzi.

Oprócz osób, które do matury podejdą po raz pierwszy, sprawdziany będą pisali maturzyści z lat ubiegłych, którzy chcieliby poprawić wyniki egzaminów i dostać się na upatrzony kierunek studiów.

W piątek 4 maja maturzyśli mieli do wybory dwa zadania, rozprawkę lub interpretację wiersza.

Temat rozprawki brzmiał: "Tęsknota - siła niszcząca, czy budująca ludzkie życie? Uzasadnij swoje zdanie odwołując się do fragmentu "Lalki" i wybranego tekstu kultury".

Natomiast do interpretacji wybrano wiersz Ernesta Brylla "Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają"

Maturzyści muszą przejść obowiązkowe egzaminy pisemne z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki oraz egzaminy ustne, w tym z języka polskiego oraz języka obcego.

W tym roku egzaminy pisemne zaplanowano do 23 maja. Dwa dni później zakończą się egzaminy ustne z języków obcych.

Zobacz propozycje wrocławskich szkół wyższych TUTAJ

Ogłoszenie wyników matur wyznaczono na 3 lipca. Mimo braku ocen z egzaminów maturalnych młodzi ludzie mogą już się wpisywać na studia. Deklaracje składa się za pomocą systemów rekrutacyjnych poszczególnych szkół wyższych. Na początku lipca uczelnie same ściągną dane dotyczące ocen z poszczególnych przedmiotów. Na tej podstawie powstaną listy osób przyjętych na studia.

Zgłoś uwagę