Wzory wniosków o udzielenie dotacji

Program wymiany węglowego źródła ciepła na proekologiczne

  • Wzory wniosków o udzielenie dotacji


Regulamin udzielania dotacji

Pobierz wzór wniosku o udzielenie dotacji

Pobierz wzór pełnomocnictwa – jeden Wnioskodawca

Pobierz wzór pełnomocnictwa – wielu Wnioskodawców

Pobierz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Pobierz wzór protokołu - Instalacja ogrzewania proekologicznego

Pobierz wzór protokołu - Instalacja ogrzewania proekologicznego

Pobierz wzór protokołu - Termomodernizacja

Więcej o programie KAWKA: Nowe ogrzewanie z dofinansowaniem Miasta

Zgłoś uwagę