„Cegła” konkretnie na ulicy

Trzydziesty pierwszy numer Magazynu Cegła czytać i oglądać można w Galerii Ulicznej Szewska Paska  na ul. Szewskiej. Najnowsza Cegła „Na konkret” poświęcona jest poezji konkretnej i ma formę 18 plakatów.

 • 31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

  31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

 • 31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

  31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

 • 31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

  31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

 • 31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

  31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

 • 31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

  31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

 • 31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

  31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

 • 31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

  31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

 • 31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków

  31. Magazyn Literacki Cegła czytać i oglądać można w Galerii Szewska Pasja fot. Tomasz Walków


Zostały wybrane z prac nadesłanych do redakcji z utworami poezji konkretnej. Autorami są młodzi twórcy: Aleksandra Pieńkosz, Andrzej Błażewicz, Anna Dwojnych, Beata Patrycja Klary, Janusz Erazm Bolek, Karol Pęcherz, Łukasz podgórni, Małgorzata Andrys, Mateusz Palka, Patrycja Piekarska, Przemko Janiszko.

Poezja konkretna, jak tłumaczył jej najwybitniejszy twórca Stanisław Dróżdż: „ (…) polega na wyizolowaniu, zautonomizowaniu słowa. Wyizolowaniu go z kontekstu językowego, wyizolowaniu go także z kontekstu rzeczywistości pozajęzykowej, żeby słowo jak gdyby samo w sobie i dla siebie znaczyło. W poezji konkretnej forma jest zdeterminowana treścią, a treść formą. Poezja tradycyjna opisuje obraz. Poezja konkretna pisze obrazem.”. Słynny wiersz Dróżdża o przemijaniu, a może o czasie „Klepsydra” oglądać i czytać można na fasadzie Muzeum Współczesnego Wrocław na pl. Strzegomskim.

Jak młodsi o kilka pokoleń poeci odnaleźli się w poezji konkretnej można się przekonać oglądając wystawę. Już sam tytuł jest konkretnie poetycki: „3D/ZIEŚC/I1”.

Można też zamówić katalog z wystawy, w której zobaczyć można rozszerzoną wersję nadesłanych prac. Aby otrzymać bezpłatny numer drogą pocztową (katalog z wystawy bez plakatów) można wpłacić darowiznę (minimum 15 zł) na konto Fundacji Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza - wydawcy magazynu Cegła. Uzyskane fundusze wykorzystane będą na pokrycie kosztu przesyłki i realizacje zadań i celów statutowych.

Zgłoś uwagę