Zgłoś opinię lub pomysł

Jakich zmian potrzebuje Przedmieście Oławskie i Nadodrze ? Twoja opinia lub zgłoszony projekt pomoże w opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018.

Zbieranie uwag i pomysłów zakończyło się 14.02.2016

Ważnym elementem procesu rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Nadodrza jest zebranie informacji na temat istotnych dla Państwa przedsięwzięć oraz opinii na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji. W tym celu przygotowane zostały odpowiednie formularze, które można pobrać poniżej.

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego proponowanego przedsięwzięcia – np. miejsca, które wymaga zagospodarowania albo nieruchomości, która wymaga remontu, lub też powszechnego problemu społecznego do rozwiązania, itp. Jedna osoba może złożyć dowolną ilość wniosków.

Zgłaszać można np. zagospodarowanie fragmentu wnętrza podwórkowego na miejsce spotkań mieszkańców, przeprowadzenie akcji sąsiedzkich, czy remont placu zabaw. Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, lub propozycje albo postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym obszarze.

 

Ważne linki

Terminarz

02.02
Spotkanie konsultacyjne – Nadodrze
04.02
Spotkanie konsultacyjne – Przedmieście Oławskie