Wynik konsultacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018. [RAPORT]

Na podstawie zapisów UCHWAŁY NR XIX/387/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia - pkt. 3 i 4, informujemy iż termin opublikowania zbiorczych wyników konsultacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 -2018 ulega wydłużeniu do 9 maja 2016 roku. Jest to podyktowane przeprowadzeniem dodatkowych prac i analiz związanych z przedmiotowym dokumentem.

RAPORT

W jaki sposób podnieść jakość życia na obu obszarach ? Jak pogodzić, często odmienne, racje i dążenia ? Jak w sposób przemyślany zmienić otoczenie ?  Jak włączyć się do wspólnych działań ? Porozmawiajmy o tym …

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych rewitalizacją Nadodrza i Przedmieścia Oławskiego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018.  W trakcie spotkań będzie można zgłosić uwagi do programu oraz zaproponować inicjatywy czy projekty, które Państwa zdaniem powinny zostać wzięte pod uwagę w ramach działań rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu wymianę wiedzy o Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim w dialogu z mieszkańcami, poznanie zgłaszanych potrzeb i zachęcenie do włączania się w inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców na tych obszarach.

Na przełomie stycznia i lutego br. odbędą się cztery spotkania z mieszkańcami. Więcej informacji znajdziecie Państwo na kolejnych stronach.

Ważne linki

Terminarz

02.02
Spotkanie konsultacyjne – Nadodrze
04.02
Spotkanie konsultacyjne – Przedmieście Oławskie