Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus


Angelus wręczany jest od 2006 roku. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie książkom prozatorskim autorstwa pisarek i pisarzy z Europy Środkowej wydanym po polsku i zwracającym szczególną uwagę na tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszające do refleksji, pogłębiające wiedzę o świecie i innych kulturach.

Fundatorem Nagrody w wysokości 150 000 zł jest miasto Wrocław. Jej nazwa pochodzi od śląskiego poety barokowego Angelusa Silesiusa. Od 2010 roku Nagroda trafia również do autorek i autorów najlepszych przekładów (40 000 zł).

W 2014 roku ustanowiono przyznawaną przez czytelników Nagrodę im. Natalii Gorbaniewskiej – pierwszej przewodniczącej jury Angelusa. Jej laureaci od 2020 roku zostają zaproszeni na stypendium pisarskie we Wrocławiu.

Od 2020 roku również wszyscy finaliści Angelusa otrzymują wyróżnienie finansowe w kwocie 5000 zł. Biurem Nagrody jest Wrocławski Dom Literatury.

Więcej na stronie www.angelus.com.pl

Biuro Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS

Wrocławski Dom Literatury
Przejście Garncarskie 2

50-107 Wrocław
e-mail: wdl@domliteratury.wroc.pl
tel. (71) 364 69 71
fax (71) 346 08 23

Koordynator projektu:

Izabella Zalewska
e-mail: i.zalewska@domliteratury.wroc.plZgłoś uwagę