Legia Akademicka, trzecia edycja: Szkolenia wojskowe dla studentów

Dwie wrocławskie szkoły wyższe: Akademia Wojsk Lądowych i Akademia Wychowania Fizycznego, będą realizowały program Legia Akademicka. To cykl dobrowolnych szkoleń wojskowych: teoretycznych i praktycznych, które kończą się awansem na pierwszy stopień podoficerski.

  • Szkolenie legionistów w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, fot. cswich


Legia Akademicka to program szkoleniowy firmowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz resort nauki i szkolnictwa wyższego. W tym roku będzie realizowany po raz trzeci.

Do udziału w nim zachęcani są studenci, uczelni publicznych i niepublicznych. Legia to forma promocji pracy w Wojsku Polskim, policji i innych służbach mundurowych. Udział w szkoleniu gwarantuje dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do tych formacji. W dwóch dotychczasowych edycjach Legii całe szkolenie przeszło blisko pięć tysięcy osób.

Wchodzi cywil, wychodzi kapral

Szkolenie w ramach LA podzielone jest na dwa moduły.

Za pierwszy – teoretyczny, odpowiadają uczelnie. Obejmuje on cykl wykładów, ćwiczeń i pokazów, dotyczących m.in. podstawowych zasad opatrywania rannych, rodzajów uzbrojenia, podstaw taktyki. Zajęcia odbywają się zwykle w weekendy. Kończący je egzamin to podstawa do starań o udział w szkoleniu praktycznym.

Ta druga część zajęć realizowana jest w jednostkach wojskowych podczas wakacji. We Wrocławiu legioniści ćwiczyli w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Studenci na trzy tygodnie trafiają do koszar, gdzie przechodzą szkolenia m.in. ze strzelania, zasad zachowania się na polu walki, zarówno w terenie otwartym, jak i w mieście. Uczestnicy otrzymują żołd – w 2019 było to nieco ponad 100 zł za każdy dzień w koszarach. Ten moduł kończy się awansem na stopień starszego szeregowego. Chętni mogą zostać w jednostkach wojskowych na kolejne trzy tygodnie – opuszczają się ze stopniem kaprala.

We Wrocławiu do udziału w Legii Akademickiej zgłosiły się dwie uczelnie: Akademia Wojsk Lądowych oraz Akademia Wychowania Fizycznego. W realizowanych na nich zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy studenci, także innych z uczelni publicznych i niepublicznych – bez względu na rok i tryb studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące Legii Akademickiej.Zgłoś uwagę