Kto dokończy remont nawierzchni Rynku?

ZDiUM ogłosił przetarg na dokończenie przebudowy nawierzchni Rynku. Remont został wstrzymany w listopadzie, kiedy był już na ostatniej prostej. Wykonawca stracił płynność finansową. 


Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił właśnie przetarg na dokończenie przebudowy nawierzchni Rynku, czyli tzw. szpilkostrady. Do skończenia pozostał jeszcze odcinek pierzei zachodniej.
- Na oferty czekamy do 1 marca. Firma wybrana w przetargu w ramach prac będzie musiała dokonać wymiany ok. 400 m2 nawierzchni z kostki łupanej na cięto-łupaną – informują przedstawiciele ZDiUM.

Przypomnijmy. Prace już na ostatniej prostej zostały przerwane na wniosek wykonawcy. Przedstawiciel firmy Asdrog powiadomił, że na skutek utraty płynności finansowej nie jest w stanie zrealizować pozostałego do ukończenia odcinka.

Wartość robót niestety nie pozwoliła zarządcy dróg na zlecenie dokończenia prac innej firmie w trybie bezprzetargowym. Trzeba było zorganizować nowy przetarg i właśnie teraz pojawiło się ogłoszenie. Roboty muszą się zakończyć najpóźniej do 18 kwietnia. 

Zgłoś uwagę