Książki przed 6. Międzynarodowym Festiwalem Poezji Silesius [ZAKOŃCZONY]

Do wygrania są 3 egzemplarze książek poświęconych poezji – „Kąt widzenia. Notatki poetyckie” Jacka Łukasiewicza, „Ginczanka. Nie upilnuje mnie nikt” Izoldy Kiec i „Horror Poeticus” Piotra Śliwińskiego. Konkurs trwa do 17 maja do 10.00. 


Do wzięcia są:

1 egzemplarz książki Izoldy Kiec „Ginczanka. Nie upilnuje mnie nikt” 

Długo wyczekiwana biografia Zuzanny Ginczanki, pierwsza tak obszerna opowieść o życiu wybitnej poetki.

Izolda Kiec zbiera i weryfikuje dotychczasowe informacje na temat poetki oraz uzupełnia je o niepublikowane wcześniej relacje jej znajomych, a także fakty zgromadzone podczas wieloletnich poszukiwań w archiwach.

Biografia pokazuje konteksty czasu i miejsc, w których żyła Ginczanka. Wzbogacona jest w materiały ilustracyjne: fotografie oddające realia epoki, dokumenty dotyczące samej poetki i bliskich jej osób oraz unikatowe, nieznane dotąd portrety Ginczanki.

1 egzemplarz książki „Horror Poeticus” Piotra Śliwińskiego

Piotr Śliwiński z pasją pisze o roli poezji w XX wieku i – w szczególności – po roku 1989, w czasach, kiedy trywialność przestała być powodem do wstydu, a sposoby komunikacji stają się coraz uboższe, o poszczególnych poetach oraz pojedynczych wierszach, poruszających inwencją i głębią wypowiedzianych doświadczeń. Horror poeticus to także poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to, dlaczego odbiór poezji sprawia dziś czytelnikom problemy i z jakimi dylematami ona sama musi się zmierzyć.

1 egzemplarz książki „Kąt widzenia. Notatki literackie” Jacka Łukasiewicza

Kąt widzenia to zapisy znakomitego krytyka literackiego i historyka literatury, które pochodzą głównie z jego autorskiej rubryki Notatki literackie prowadzonej na łamach miesięcznika „Odra”. Kilka z nich opublikowanych zostało w „Tygodniku Powszechnym”, „Kwartalniku Artystycznym” i „Nowych Książkach”, są tu także teksty dotąd niedrukowane.

Ten niejednorodny gatunkowo zbiór tekstów z lat 2004–2015, na który złożyły się notatki, recenzje, wspomnienia, sylwetki oraz przypisy, układa się nie tylko w prywatną opowieść o samej literaturze, ale także o jej obecności w życiu publicznym i społecznym.

Literacki świat oglądany jest tu nie tylko przez krytyka i wykładowcę akademickiego, ale także świadka historii i politycznych przemian. Warto dodać, że książka Jacka Łukasiewicza intryguje także stroną formalną, teksty, które porządkuje chronologia, układają się tu zarówno w rodzaj literackiego dziennika, jak i w krytyczną powieść.

Jak wygrać książki 

Nagrodę wygra co piąta osoba, która przyśle formularz, a w treści wpisze swoje imię, nazwisko i numer telefonu. Zwycięzcy o wygranej, miejscu i czasie odbioru nagrody zostaną poinformowani telefonicznie w dniu rozwiązania konkursu.Zgłoś uwagę