Konkurs Stena Circular Economy Award także dla studentów

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) to koncepcja polegająca na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu niekorzystnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. Odpowiedzią na potrzebę wsparcia przedsiębiorstw w tym obszarze i promowania korzyści wynikających z gospodarki cyrkularnej jest konkurs „Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego”.


II edycję konkursu pod hasłem „Cyrkularny potencjał do wykorzystania” organizuje Stena Recycling w trzech kategoriach

  • dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli praktyki z obszaru GOZ;
  • dla przedsiębiorców, którzy podejmują działania na rzecz promocji idei GOZ;
  • dla studentów, którzy zaproponują sposób wdrożenia zasad GOZ.

Nabór rozpoczął się 15 października 2018 r. i potrwa do 31 stycznia 2019 r. Studenci zgłaszają: propozycję wdrożenia GOZ, rozumianą szeroko jako propozycja wdrożenia wybranego modelu biznesowego, propozycję akcji społecznej na rzecz promocji idei GOZ, projekt rozwiązania (np. aplikacja mobilna, produkt, usługa), które mogą być przydatne dla biznesu lub konsumentów.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie, tam też znajduje się regulamin konkursu.

Etapy konkursu

• 1.02.2019 – 22.02.2019 – I etap oceny prac przez ekspertów zewnętrznych / dedykowanych do poszczególnych zgłoszeń
• 25.02.2019 – 18.03.2019 – II etap oceny prac przez jury
• 21.03.2019 – spotkanie jury i wybór zwycięzców
• Kwiecień 2019 – spotkanie podsumowujące konkurs połączone z oficjalnym ogłoszeniem zwycięzców
i wręczeniem nagród

Dla studentów przewidziano nagrody rzeczowe w postaci notebooków oraz grantu w wysokości do 10 000 zł na realizację
projektu edukacyjnego z obszaru GOZ (szczegóły w regulaminie). Uczelnie zostaną także wyróżnione certyfikatem dobrych praktyk.Zgłoś uwagę