Rusza XXVIII konkurs „Piękny Wrocław”

Prezydent Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia ogłaszają konkurs na najlepszą realizację architektoniczną w roku 2017 – Piękny Wrocław - XXVIII edycja.


Każdy może wybrać najładniejszy budynek we Wrocławiu. Organizatorem konkursu „Piękny Wrocław” są prezydenta Wrocławia i Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Zgłoszenia przyjmowane są do końca marca.

Konkurs organizowany jest od 1990 r. W tym roku będzie XXVIII edycja.

– Konkurs „Piękny Wrocław” jest próbą pokazania wartościowej, nowej architektury wrocławskiej. Zwracamy uwaga na to co w tak dużym europejskim mieście jest dobre. Poprzez rywalizację między projektantami i inwestorami podnosi się jakość budowania. Miasto tego potrzebuje – mówi Piotr Fokczyński, architekt Wrocławia.

Konkurs „Piękny Wrocław” – rozmowa z architektem miasta.

Najlepsza architektura we Wrocławiu

Głównym kryterium wyboru obiektów w konkursie „Piękny Wrocław” są walory architektoniczne, przestrzenne oraz funkcjonalno-użytkowe. Zasadą jest, że wybiera się najlepsze obiekty spośród tych, których budowa zakończyła się w okresie poprzedzającym kolejną edycję konkursu. Nagradzane są m.in. budynki mieszkalne, wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej oraz przemysłowe. Specjalna nagroda przyznawana jest modernizacji obiektu historycznego.

Nagrody

O tym co zostanie nagrodzone, decyduje kapituła, w skład której wchodzą: architekt miasta oraz osoby rekomendowane przez prezydenta miasta, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

1. budynek użyteczności publicznej 
2. budynek mieszkalny, wielorodzinny 
3. budynek mieszkalny, jednorodzinny 
4. budynek produkcyjny, przemysłowy 
5. obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna

W konkursie przyznawane są nagrody o charakterze honorowym:

1. nagroda główna - GRAND PRIX

2. nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii

Wręczenie nagród odbędzie się w czasie obchodów Święta Wrocławia – 21 czerwca 2018, o godz. 14.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Każdy może wybrać

Obiekt może wybrać każdy mieszkaniec, wypełniając kartę zgłoszenia i dostarczając ją osobiście (w godzinach od 9.00–16.00) lub pocztą do Towarzystwa Miłośników Wrocławia, ul. Odrzańska 39/40, 50-114 Wrocław.

Istnieje również możliwość przesłania karty zgłoszenia na adres skrzynki elektronicznej wab@um.wroc.pl, wpisując w temacie: Piękny Wrocław. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.03.2018 r.

Regulamin konkursu i karty zgłoszenia dostępne są w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia bip.um.wroc.pl oraz w siedzibie Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Zobacz nagrodzone realizacje z lat ubiegłych.

Zgłoś uwagę