XXIX konkurs „Piękny Wrocław”. Wręczenie nagród 11 czerwca

Wręczenie nagród w konkursie – na najlepszą realizację architektoniczną w roku 2018 „Piękny Wrocław” XXIX edycja, odbędzie się w czasie obchodów Święta Wrocławia – 11 czerwca 2019 r., o godz. 14.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Konkurs organizują prezydent Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia. 

  • Wrocław

    zdjęcie ilustracyjne


Każdy może wybrać najładniejszy budynek we Wrocławiu. Organizatorem konkursu „Piękny Wrocław” są prezydenta Wrocławia i Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Zgłoszenia przyjmowane są do połowy marca.

Konkurs organizowany jest od 1990 r. W tym roku będzie XXIX edycja.

– Konkurs „Piękny Wrocław” jest próbą pokazania wartościowej, nowej architektury wrocławskiej. Zwracamy uwaga na to co w tak dużym europejskim mieście jest dobre. Poprzez rywalizację między projektantami i inwestorami podnosi się jakość budowania. Miasto tego potrzebuje – mówi Piotr Fokczyński, architekt Wrocławia.

Czytaj też: Konkurs „Piękny Wrocław” – rozmowa z architektem miasta.

Najlepsza architektura we Wrocławiu

Głównym kryterium wyboru obiektów w konkursie „Piękny Wrocław” są walory architektoniczne, przestrzenne oraz funkcjonalno-użytkowe. Zasadą jest, że wybiera się najlepsze obiekty spośród tych, których budowa zakończyła się w okresie poprzedzającym kolejną edycję konkursu. Nagradzane są m.in. budynki mieszkalne, wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej oraz przemysłowe. Specjalna nagroda przyznawana jest modernizacji obiektu historycznego.

Kategorie

O tym co zostanie nagrodzone, decyduje kapituła, w skład której wchodzą: architekt miasta oraz osoby rekomendowane przez prezydenta miasta, Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  1. budynek użyteczności publicznej
  2. budynek mieszkalny, wielorodzinny
  3. budynek mieszkalny, jednorodzinny
  4. budynek produkcyjny, przemysłowy
  5. obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna

Nagroda specjalna dla modernizacji obiektu historycznego.

W konkursie przyznawane są nagrody o charakterze honorowym:

  1. nagroda główna - GRAND PRIX
  2. nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii

Wręczenie nagród odbędzie się w czasie obchodów Święta Wrocławia – 11 czerwca 2019 r., o godz. 14.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Każdy może wybrać

Obiekt może wybrać każdy mieszkaniec, wypełniając kartę zgłoszenia i dostarczając ją osobiście (w godzinach od 9.00–16.00) lub pocztą do Towarzystwa Miłośników Wrocławia, ul. Odrzańska 39/40, 50-114 Wrocław. Istnieje również możliwość przesłania karty zgłoszenia na adres skrzynki elektronicznej wab@um.wroc.pl wpisując w temacie: Piękny Wrocław.

Zgłoszenia przyjmowane były do dnia 15.03.2019 r. 

Zobacz nagrodzone realizacje z lat ubiegłych.



Zgłoś uwagę