Konkurs nr 37/ZK/2021/2022 dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

GMINA WROCŁAW, reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA, ogłasza z dniem 2 marca 2021 roku otwarty konkurs ofert nr 37/ŻK/2021/2022 na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego nad dziećmi w wieku do lat 3.


Korekta nr 1 do otwartego konkursu ofert nr 37

Ogloszenie konkursu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 37/ŻK/2021/2022

Załącznik nr 2 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert - wzór umowy

Załącznik nr 3 - liczba miejsc

Kosztorys zadania

Wykaz kadr

Miesięczne zestawienie informacyjne

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Protokół z weryfikacji formalnej konkursu nr 37/ZK/2021/2022

Protokół końcowy z rozstrzygnięcia konkursu nr 37/ŻK/2021/2022Zgłoś uwagę