Konkurs na dziennych opiekunów [WYNIKI]


Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Dyrektor Centrum Integracji Społecznej, działając w imieniu Prezydenta Wrocławia, dokonuje rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 23.06.2015 r., którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 r. z możliwością przedłużenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z poźn. zm.) do podpisania umowy o świadczenie usług opiekuńczych rekomendowana została następujące osoby:

  1. Ewa Sebzda                
  2. Bożena Fajkowska                                          

Umowy o świadczenie usług opieki nad dziećmi z powyższymi osobami zostaną podpisane jedynie w momencie zgłoszenia się do udziału w projekcie osób, chcących oddać swoje dziecko pod opiekę Dziennego opiekuna

 ZałącznikiZgłoś uwagę