Nagrodzą najlepszych pracodawców

Zatrudniłeś nowych pracowników? Weź udział w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Kreator miejsc pracy". Zgłoszenia do 29 maja.


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi organizuje konkurs dla najlepszych pracodawców „Kreator miejsc pracy”. Celem jest wyróżnienie pracodawców, którzy oferują nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

– Nagradzamy pracodawców, którzy udowadniają, że inwestycja w ludzi to rozwój firmy. W naszym konkursie nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa ani branża. Kierujemy go do firmy, które na pierwszym miejscu stawiają pracowników i dbają o jak najlepsze warunki pracy – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Kryteria oceny

Ważny jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność pracodawców m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Zgłoszenia do konkursu "Kreator miejsc pracy"

Można przesyłać do 29 maja drogą elektroniczną konkurs@mpips.gov.pl, pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR. Formularz konkursowy można pobrać ze strony ministerstwa www.mpips.gov.pl/konkurs.

Finał w czerwcu

Nagrody pracodawcom będą wręczone w czerwcu podczas uroczystej gali . Zwycięzcy otrzymają m.in. prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu przez rok.

 Zgłoś uwagę