Konkurs badawczy: ALTERNATYWA

Strefa Kultury Wrocław zaprasza do udziału w konkursie na przeprowadzenie badań sektora kultury, które będą polegać na rozpoznaniu i zdefiniowaniu alternatywnych ruchów funkcjonujących obecnie w życiu społecznym i kulturalnym stolicy Dolnego Śląska. Konkursowe propozycje można składać do 22 marca, a zwycięzcy na realizację dostaną 10 tysięcy złotych.


Czym w 2019 roku jest wrocławska alternatywa? Na jakich zasadach działa, w czym się objawia, jakie wartości są jej bliskie? Kto się z nią identyfikuje? Czy alternatywa to kontrkultura, a może miejski aktywizm?

O badaniach

Badaniu podlegać mogą m.in. alternatywne metody kreowania życia kulturalnego w mieście, sposoby organizowania się aktywistów i działaczy, działania interdyscyplinarne, przestrzenie dla sztuki i kultury niezależnej, przejawy kultury alternatywy w Internecie czy też jeden z konkretnych obiegów kultury (np. muzyka, teatr lub sztuki wizualne).

Dla kogo

Nabór skierowany jest do badaczy kultury i miasta, kulturoznawców, studentów nauk społecznych, interdyscyplinarnych grup reprezentujących różne praktyki badawcze, pasjonatów miasta, edukatorów i animatorów życia społeczno-kulturalnego.

Wybrany projekt otrzyma wsparcie w wysokości 10.000 złotych brutto. Wnioski przyjmowane są do 22 marca 2019 roku. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres praktycykultury@strefakultury.pl.

Terminy

  • Nabór: 22.02 – 22.03
  • Wyniki: 12.04
  • Negocjacje: 15 – 18.04
  • Realizacja: do 9.09


Zgłoś uwagę