Kongres Zarządzania Administracją Samorządową

Przez dwa dni (5-6 czerwca) we Wrocławiu trwa Kongresu Zarządzania Administracją Samorządową. W Centrum kongresowym przy Hali Stulecia wydarzenie zgromadziło sekretarzy miast, szefów działów kadr i płac, kierowników działów informatyki, dyrektorów Centrów Usług Wspólnych czy obsługi urzędu.


Kongres to nowe wydarzenie w kalendarzu samorządowych spotkań, które jest rozbudowaną kontynuację Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy, organizowanego od wielu lat przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Oprócz Seminarium Sekretarzy w Centrum Kongresowym zaplanowano również piec ścieżek tematycznych: Kadry i Prawo Pracy, Komunikacja z mieszkańcami i promocja JST, IT w administracji, Zarządzanie infrastrukturą urzędu i mieniem komunalnym oraz Centra Usług Wspólnych.

Pierwszy dzień debat otworzył wykład Krzysztofa Izdebskiego, prawnika i dyrektora fundacji ePaństwo. Opowiedział on o potrzebie otwierania danych, upubliczniania ich i możliwościach wykorzystania.

O danych – jednak z punktu widzenia wykorzystania ich do zarządzania nowoczesnym samorządem – rozmawiali też uczestnicy panelu prowadzonego przez Szymona Ciupę, autora bloga o miastach inteligentnych www.smartcity-expert.eu.

W trakcie debaty paneliści zwrócili też uwagę na możliwości wykorzystania baz gromadzących różne dane o mieszkańcach poszczególnych dzielnic, a nawet ulic. Można je wykorzystać chociażby do rozmieszczania usług np. dla osób starszych w miejscach, w których seniorów jest najwięcej lub do skierowania nocnej komunikacji w piątek czy sobotę w miejsca gdzie mieszka najwięcej osób między 18-25 rokiem życia.

Przypomnijmy, że Wrocław jesienią 2015 r. uruchomił projekt Otwarte Dane Wrocław – czyli serwis internetowy, umożliwiający szybkie i łatwe dotarcie do informacji publicznych, gromadzonych przez Urząd Miejski Wrocławia oraz inne jednostki miejskie).

Seminarium Sekretarzy

Sekretarze dyskutowali dzisiaj między innymi narzędziach wspomagających samorządowy proces legislacyjny i elektronizację nadzoru prawnego. Wzięła w nim udział była sekretarz miasta Zabrze, dzisiaj prezes Zarządu Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. dr Ewa Weber.

 – Celem, który powinniśmy sobie stawiać, by elektronizacja nam pomagała, jest to by każdy produkt wspomagający proces tworzenia i zarządzania aktami prawnymi w samorządzie był puzzlem, który przez szynę usług potrafi się dopasować do kolejnych. To pozwoli nam w codziennej pracy nie tylko sprawnie tworzyć akty prawne, ale i zarządzać nimi – mówiła pani prezes.

Dużą publiczność zgromadziła odbywająca się w trakcie kongresu konferencja „Kadry i prawo pracy” w trakcie panelu poświęconego zarządzaniu ścieżką kariery pracowników i najlepsze formy szkoleń.

materiały prasoweZgłoś uwagę