Konferencja prasowa

W siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia 14 kwietnia br. odbyła się konferencja prasowa dotyczącą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) jako nowej formy wdrażania unijnego mechanizmu rozwoju regionalnego podniesionej do rangi Instytucji Pośredniczącej w systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Zgłoś uwagę