Komunikat w sprawie podatku od nieruchomości oraz środków transportowych na rok 2018

Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowana została uchwała w sprawie formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących w 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 5 grudnia 2017 r. poz. 5015). 


Szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania znajdują się na TUTAJ 

Stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2018 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2017.

Przypominamy również o obowiązku złożenia do 31 stycznia 2018 r. deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 r. (DN-1) oraz złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2018 r. do 15 lutego 2018 r., wyłącznie na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. (DT-1).Zgłoś uwagę