Komunikat dotyczący podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz leśnego

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że od 8 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r. pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia będą doręczać mieszkańcom Wrocławia decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz w sprawie wymiaru podatku rolnego i leśnego.  

  • zdjęcie ilustracyjne


Decyzje podatkowe będą doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.

Decyzje niedoręczone przez pracowników Urzędu Miejskiego do dnia 1.03.2019 r. będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., na adresy korespondencyjne wskazane przez podatników.

Informacja nt. rachunku bankowego

W 2019 r. dokonano scalenia kont podatkowych prowadzonych dla części nieruchomości. W rezultacie niektórzy podatnicy zamiast kilku decyzji dotyczących poszczególnych nieruchomości otrzymają jedną decyzję, ustalającą zobowiązanie podatkowe dla wszystkich nieruchomości, których są właścicielami.

W każdej decyzji, ustalającej wymiar podatku od nieruchomości lub wymiar podatku rolnego i leśnego, podany jest indywidualny numer rachunku bankowego założonego dla nieruchomości, której dotyczy dana decyzja (ciąg 6 lub 7 ostatnich cyfr numeru konta odpowiada numerowi ewidencyjnemu nieruchomości). Stworzenie indywidualnych rachunków bankowych dla poszczególnych nieruchomości ma na celu przyspieszenie księgowania wpłat podatników.

Na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia podany jest numer konta ogólnego prowadzonego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – wpłaty na to konto nie są jednak księgowane automatycznie, gdyż konieczne w tym przypadku jest przeprowadzenie dodatkowych czynności związanych z przypisaniem wpłaty do właściwego podatku i przedmiotu opodatkowania, co może znacznie wydłużyć czas księgowania wpłat.

Więcej informacji: Centrum Informacji Urzędu Miejskiego: 71 777 77 77 oraz na stronie BIP.Zgłoś uwagę