Komunikat dotyczący podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz leśnego

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że od 9 lutego  2018  r. do 1 marca 2018 r. pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia będą doręczać mieszkańcom Wrocławia decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz w sprawie wymiaru podatku rolnego i leśnego. 

  • zdjęcie ilustracyjne


Decyzje podatkowe będą doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.

Decyzje niedoręczone przez pracowników Urzędu Miejskiego do dnia 01.03.2018 r. będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adresy korespondencyjne wskazane przez podatników.

Indywidualny numer rachunku 

W każdej decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości lub wymiar podatku rolnego i leśnego podany jest indywidualny numer rachunku bankowego założonego dla nieruchomości, której dotyczy dana decyzja (ciąg 6 lub 7 ostatnich cyfr numeru konta odpowiada numerowi  ewidencyjnemu nieruchomości).

Stworzenie indywidualnych rachunków bankowych dla poszczególnych nieruchomości ma na celu przyspieszenie księgowania wpłat podatników.

Jednocześnie  informujemy, że na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia podany jest numer konta ogólnego prowadzonego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – wpłaty na to konto nie są jednak księgowane automatycznie, gdyż konieczne w tym przypadku jest przeprowadzenie dodatkowych czynności związanych z przypisaniem wpłaty do właściwego  podatku i przedmiotu opodatkowania, co może znacznie wydłużyć czas księgowania wpłat.

Więcej informacji: Centrum Informacji Urzędu Miejskiego: 71 777 77 77 oraz na stronie BIP.

Zgłoś uwagę