Komunikat w sprawie kosztów pośrednich DWUP i ZIT

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje o opublikowaniu stanowiska Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 w sprawie zastosowania stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w projektach realizowanych przez jednostki organizacyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu – tj. gminy miejskiej Wrocław, gminy miejskiej Wałbrzych oraz gminy miejskiej Jelenia Góra.

Powiększ pismo "klikając"Zgłoś uwagę