Komunikat IZ RPO WD 2014 - 2020 dotyczący zmiany regulaminu w ramach naborów dla Działania 6.1

W dniu 28.04.2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której:


Dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha) w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 przyjęte zostały zmiany Regulaminów w ramach konkursów nr:
06.01.01-IZ.00-02-100/16 dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha) – konkursy horyzontalne – nabór na OSI;
06.01.02-IZ.00-02-101/16 dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha) – ZIT WrOF;
06.01.03-IZ.00-02-102/16 dla Poddziałania 6.1.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha) – ZIT AJ.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.Zgłoś uwagę