Komunikacja we Wrocławiu: w 2010 i 2015 roku

Przez ostatnie pięć lat najbardziej wzrosła liczba aut wjeżdżających do Wrocławia z kierunku południowego i wschodniego. W tym czasie miasto wydało najwięcej na inwestycje transportowe. 


Samochodów we Wrocławiu jest coraz więcej. Aby znaleźć rozwiązanie na nasilający się problem, najpierw należy zobaczyć jaka jest sytuacji komunikacyjne w naszym mieście.

Wjazdy do miasta 2010-2015

Codziennie przyjeżdża do pracy do Wrocławia tysiące ludzi z całej aglomeracji. Powstałe w ostatnich latach inwestycje drogowe jeszcze bardziej zachęciły do przyjeżdżania do stolicy regionu.


(kliknij, aby powiększyć)

Z porównania natężeń ruchu na wjazdach do Wrocławia w godzinach porannego szczytu w latach 2010 i 2015 wynika, że liczba samochodów wzrosła o 79 proc. (odpowiednio 10468 i 18714 aut). Najwięcej aut przybyło na ulicach Przedwiośnie i Opatowickiej. Mniej aut jest natomiast na ulicach Karkonoskiej (-9 proc.), Czekoladowej (-18 proc.), Jarnołtowskiej (-61 proc.), Opolskiej (-7 proc.) i Buforowej (-9 proc.). Największy przyrost jest od strony wschodniej (131 proc.) a najmniejszy od zachodu (30 proc.).


(kliknij, aby powiększyć)

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w tych latach oddano kierowcom AOW i S8. W 2015 roku od strony S8 wjechało na AOW 800 samochodów a od strony zachodniej 2100.

Trudna sytuacja jest w ostatnich tygodniach na wschodzie Wrocławia, co jest spowodowane zamknięciem wjazdu do Wrocławia od strony Blizanowic. Powyższe zestawienie nie uwzględnia jeszcze zamknięcia tej drogi i skierowania ruchu w inne wjazdy. Poniżej natomiast mapki prezentują jak wyglądał rozkład ruchu przed i po zamknięciu drogi


(kliknij, aby powiększyć)


(kliknij, aby powiększyć)

 

Tymczasem prawdopodobnie 21 marca droga do Wrocławia przez Blizanowice i Trestno zostanie otwarta - czytaj więcej.

Inwestycje

Aby usprawnić poruszanie się po mieście, ale także aby ułatwić kierowcom zmianę zwyczajów i wybór komunikacji zbiorowej, inwestycje komunikacyjne ciągle stanowią największą część wśród wszystkich miejskich sektorów inwestycyjnych.


(kliknij, aby powiększyć)


(kliknij, aby powiększyć)

 

W latach 2010-13 na infrastrukturę drogową wydano ponad 1,4 mln zł. Zrealizowano m.in. 15 km nowych połączeń komunikacyjnych i 20 km przebudowanych dróg. Na lata 2014-17 zaplanowano wydać ponad 1,1 mln zł. W tym jest  m.in. 16, 5 km. nowych połączeń komunikacyjnych i 14 km przebudowy dróg.

W programie poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w latach 2010-13 wydano ok. 134 mln zł a w następnych okresie 2014-17 jest to kwota ok 200 mln. W sumie wykonano także ok. 34 km chodników. Przebudowane zostały, lub zostaną przebudowane 24 obiekty inżynierskie.


(kliknij, aby powiększyć)

Na program rowerowy wydano w latach 2010-13 9 mln zł. W ramach tego wykonano 34 km tras rowerowych, 1034 stojaków rowerowych oraz 42 śluzy rowerowe. W 2014-17 na program rowerowy jest przeznaczone 24 mln zł.

Zgłoś uwagę