„Komu i do czego potrzebna jest szkoła – o edukacji inaczej” – konferencja

Po raz pierwszy we Wrocławiu spotkają się eksperci w dziedzinie edukacji, nauczyciele praktycy i przyszli pedagodzy, aby rozmawiać o najnowszych trenach w systemie kształcenia młodych ludzi. Ważnym aspektem będzie także dyskusja o kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.


Podczas konferencji uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytania:

  • Jak autorytety wpływają na edukację?
  • Jakie korzyści dla ucznia niesie myślenie krytyczno-filozoficzne?
  • Jak wykorzystywać coaching, mentoring i tutoring w edukacji?
  • Jak współpraca uczelni i ośrodków doskonalenia nauczycieli  wpływa na jakość edukacji?

Konferencja zostanie poprowadzona w innowacyjnej formule łączącej wykłady specjalistów, warsztaty tematyczne i panele eksperckie z dyskusją w formule open space, umożliwiającą swobodną wymianę myśli i poglądów.

Wśród zaproszonych gości są między innymi:

prof. Piotr Chruszczewski, prof. Tadeusz Gadacz, prof. Bogusław Śliwerski, Małgorzata Bednarek, Krzysztof Bekieszczuk, Maciej Bennewicz, Mariusz Budzyński, Dorota Downar-Zapolska, Marta Gierucka, Marta Gontarska, Agnieszka Jastrzębska, Anna Łuźniak, Agnieszka Naglik, Jarosław Traczyński, Piotr Włuczkowski.

Komu i do czego potrzebna jest szkoła - o edukacji inaczej

Komu i do czego potrzebna jest szkoła - o edukacji inaczej

Konferencje
Termin od 7 kwietnia 2016 do 8 kwietnia 2016

Miejsce Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Pawłowicach

Zobacz

Organizatorzy konferencji:

  • Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych  i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Partnerzy konferencji: KAIZEN Institute, Norman Benett Group 

Patronat: Prezydent Wrocławia, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Zgłoś uwagę