Komisje Rady Miejskiej

Doraźna Komisja ds. zmiany Statutu Wrocławia

Skład komisji:   

 1. Piotr Uhle - Przewodniczący
 2. Dominik Kłosowski - Wiceprzewodniczący
 3. Bohdan Aniszczyk
 4. Marcin Krzyżanowski
 5. Henryk Macała
 6. Krystian Mieszkała
 7. Michał Piechel
 8. Magdalena Razik-Trziszka
 9. Urszula Wanat

Komisja Statutowa

Skład komisji:   

 1. Razik-Trziszka Magdalena - Przewodnicząca Komisji
 2. Błoński Wojciech
 3. Kędzierska Agnieszka
 4. Mieszkała Krystian
 5. Szczerba Krzysztof

Komisja Budżetu i Finansów

Skład komisji: 

 1. Wanat Urszula – Przewodnicząca Komisji
 2. Aniszczyk Bohdan - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Czepil Rafał
 4. Granowska Renata
 5. Kłosowski Dominik
 6. Krauze Jarosław
 7. Mauer-Różańska Renata
 8. Mieszkała Krystian
 9. Ossowski Jacek
 10. Szczerba Krzysztof

Komisja Edukacji i Młodzieży

Skład komisji:     

 1. Aniszczyk Bohdan - Przewodniczący Komisji
 2. Rańda Paweł - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Granowska Renata
 4. Krauze Jarosław
 5. Mauer-Różańska Renata
 6. Olbert Łukasz
 7. Piechel Michał
 8. Pieńkowski Robert

Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Skład komisji:     

 1. Rybczak Agnieszka - Przewodnicząca Komisji
 2. Razik-Trziszka Magdalena - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Chmielewski Jan
 4. Nabzdyk Andrzej
 5. Obara-Kowalska Katarzyna
 6. Piechel Michał
 7. Skoczylas Jerzy Józef

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Skład komisji: 

 1. Błoński Wojciech - Przewodniczący Komisji
 2. Wanat Urszula - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Lach Mirosław
 4. Maryński Piotr
 5. Rybczak Agnieszka
 6. Uhle Piotr

Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Skład komisji:     

 1. Chmielewski Jan - Przewodniczący Komisji
 2. Aniszczyk Bohdan
 3. Kędzierska Agnieszka
 4. Kordel Grażyna
 5. Krzyżanowski Marcin
 6. Maryński Piotr
 7. Ossowski Jacek
 8. Razik-Trziszka Magdalena
 9. Sznerch Jerzy

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Skład komisji:     

 1. Kędzierska Agnieszka - Przewodnicząca Komisji
 2. Obara-Kowalska Katarzyna - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Galant Dorota
 4. Hanczarek Tomasz
 5. Krzyżanowski Marcin
 6. Lorenc Sebastian
 7. Małek Tomasz
 8. Maryński Piotr
 9. Nabzdyk Andrzej
 10. Skoczylas Jerzy

Komisja Kultury i Nauki

Skład komisji:     

 1. Skoczylas Jerzy Władysław- Przewodniczący Komisji
 2. Obara-Kowalska Katarzyna - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Kordel Grażyna
 4. Macała Henryk
 5. Małek Tomasz
 6. Mrozowska Urszula
 7. Zawada Małgorzata

Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej

Skład komisji: 

 1. Mrozowska Urszula - Przewodnicząca Komisji
 2. Lorenc Sebastian - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Galant Dorota
 4. Mrozek Damian
 5. Pieńkowski Robert
 6. Skoczylas Jerzy Władysław
 7. Zawada Małgorzata

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Skład komisji:  

 1. Nabzdyk Andrzej - Przewodniczący Komisji
 2. Lorenc Sebastian - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Galant Dorota
 4. Hanczarek Tomasz
 5. Ossowski Jacek
 6. Piechel Michał
 7. Rańda Paweł
 8. Skoczylas Jerzy Józef
 9. Sznerch Jerzy

Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Skład komisji:     

 1. Macała Henryk - Przewodniczący Komisji
 2. Chmielewski Jan
 3. Czepil Rafał
 4. Mrozowska Urszula
 5. Olbert Łukasz
 6. Skoczylas Jerzy Józef
 7. Sznerch Jerzy
 8. Uhle Piotr - Wiceprzewodniczący Komisji
 9. Wanat Urszula

Komisja Sportu i Rekreacji

Skład komisji:     

 1. Mauer-Różańska Renata - Przewodnicząca Komisji
 2. Rańda Paweł - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Błoński Wojciech
 4. Czepil Rafał
 5. Granowska Renata
 6. Lach Mirosław
 7. Mrozek Damian
 8. Olbert Łukasz
 9. Rybczak Agnieszka

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:     

 1. Hanczarek Tomasz - Przewodniczący Komisji
 2. Zawada Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Kłosowski Dominik
 4. Kordel Grażyna
 5. Krauze Jarosław
 6. Macała Henryk
 7. Małek Tomasz
 8. Mieszkała Krystian
 9. Uhle Piotr

Doraźna Komisja ds. zmiany Statutu Wrocławia

Skład komisji:   

 1. Piotr Uhle - Przewodniczący
 2. Dominik Kłosowski - Wiceprzewodniczący
 3. Bohdan Aniszczyk
 4. Marcin Krzyżanowski
 5. Henryk Macała
 6. Krystian Mieszkała
 7. Michał Piechel
 8. Magdalena Razik-Trziszka
 9. Urszula Wanat

Komisja Statutowa

Skład komisji:   

 1. Razik-Trziszka Magdalena - Przewodnicząca Komisji
 2. Błoński Wojciech
 3. Kędzierska Agnieszka
 4. Mieszkała Krystian
 5. Szczerba Krzysztof

Komisja Budżetu i Finansów

Skład komisji: 

 1. Wanat Urszula – Przewodnicząca Komisji
 2. Aniszczyk Bohdan - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Czepil Rafał
 4. Granowska Renata
 5. Kłosowski Dominik
 6. Krauze Jarosław
 7. Mauer-Różańska Renata
 8. Mieszkała Krystian
 9. Ossowski Jacek
 10. Szczerba Krzysztof

Komisja Edukacji i Młodzieży

Skład komisji:     

 1. Aniszczyk Bohdan - Przewodniczący Komisji
 2. Rańda Paweł - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Granowska Renata
 4. Krauze Jarosław
 5. Mauer-Różańska Renata
 6. Olbert Łukasz
 7. Piechel Michał
 8. Pieńkowski Robert

Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Skład komisji:     

 1. Rybczak Agnieszka - Przewodnicząca Komisji
 2. Razik-Trziszka Magdalena - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Chmielewski Jan
 4. Nabzdyk Andrzej
 5. Obara-Kowalska Katarzyna
 6. Piechel Michał
 7. Skoczylas Jerzy Józef

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki

Skład komisji:     

 1. Błoński Wojciech - Przewodniczący Komisji
 2. Wanat Urszula - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Lach Mirosław
 4. Maryński Piotr
 5. Rybczak Agnieszka
 6. Uhle Piotr

Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska

Skład komisji:     

 1. Chmielewski Jan - Przewodniczący Komisji
 2. Aniszczyk Bohdan
 3. Kędzierska Agnieszka
 4. Kordel Grażyna
 5. Krzyżanowski Marcin
 6. Maryński Piotr
 7. Ossowski Jacek
 8. Razik-Trziszka Magdalena
 9. Sznerch Jerzy

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury

Skład komisji:     

 1. Kędzierska Agnieszka - Przewodnicząca Komisji
 2. Obara-Kowalska Katarzyna - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Galant Dorota
 4. Hanczarek Tomasz
 5. Krzyżanowski Marcin
 6. Lorenc Sebastian
 7. Małek Tomasz
 8. Maryński Piotr
 9. Nabzdyk Andrzej
 10. Skoczylas Jerzy

Komisja Kultury i Nauki

Skład komisji:     

 1. Skoczylas Jerzy Władysław- Przewodniczący Komisji
 2. Obara-Kowalska Katarzyna - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Kordel Grażyna
 4. Macała Henryk
 5. Małek Tomasz
 6. Mrozowska Urszula
 7. Zawada Małgorzata

Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej

Skład komisji: 

 1. Mrozowska Urszula - Przewodnicząca Komisji
 2. Lorenc Sebastian - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Galant Dorota
 4. Mrozek Damian
 5. Pieńkowski Robert
 6. Skoczylas Jerzy Władysław
 7. Zawada Małgorzata

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

Skład komisji:  

 1. Nabzdyk Andrzej - Przewodniczący Komisji
 2. Lorenc Sebastian - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Galant Dorota
 4. Hanczarek Tomasz
 5. Ossowski Jacek
 6. Piechel Michał
 7. Rańda Paweł
 8. Skoczylas Jerzy Józef
 9. Sznerch Jerzy

Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli

Skład komisji:     

 1. Macała Henryk - Przewodniczący Komisji
 2. Chmielewski Jan
 3. Czepil Rafał
 4. Mrozowska Urszula
 5. Olbert Łukasz
 6. Skoczylas Jerzy Józef
 7. Sznerch Jerzy
 8. Uhle Piotr - Wiceprzewodniczący Komisji
 9. Wanat Urszula

Komisja Sportu i Rekreacji

Skład komisji:     

 1. Mauer-Różańska Renata - Przewodnicząca Komisji
 2. Rańda Paweł - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Błoński Wojciech
 4. Czepil Rafał
 5. Granowska Renata
 6. Lach Mirosław
 7. Mrozek Damian
 8. Olbert Łukasz
 9. Rybczak Agnieszka

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:     

 1. Hanczarek Tomasz - Przewodniczący Komisji
 2. Zawada Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Kłosowski Dominik
 4. Kordel Grażyna
 5. Krauze Jarosław
 6. Macała Henryk
 7. Małek Tomasz
 8. Mieszkała Krystian
 9. Uhle Piotr


Zgłoś uwagę