Kolejny przetarg na realizację nowych przejść dla pieszych

Po raz trzeci zostanie powtórzony przetarg na realizację nowych przejść dla pieszych przez ulice Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat i Grodzką.


Przejścia dla pieszych w tak newralgicznych miejscach we Wrocławiu to projekty wymagające ingerencji w skomplikowane skrzyżowania nadzorowane sygnalizacją świetlną, a ich realizacja została rozłożona na trzy lata. W tym roku ma zostać wykonany najbardziej oczekiwany nowy układ przejść na skrzyżowaniu z ulicą św. Mikołaja.

– Chcemy uzupełniać brakujące przejścia dla pieszych. Obecnie, kiedy wychodzimy z ulicy św. Mikołaja idąc od Rynku i chcemy dojść na pobliski przystanek, mamy problem, gdyż musimy udać się okrężną drogą. Niestety, część mieszkańców wybiera trasę na skróty, dlatego też chcemy ją zalegalizować i uczynić bezpieczną, tworząc w tym miejscu przejście dla pieszych – mówi Tomasz Stefanicki, wrocławski oficer pieszy.

Nowe przejścia z pewnością ułatwią przesiadki pomiędzy peronami tramwajowymi i autobusowymi po obu stronach skrzyżowania, a także ułatwią dojście do nich od strony Rynku. W kolejnych latach zostanie zrealizowane przejście łączące perony na skrzyżowaniu z ulicą Ruską, umożliwiające także dojście od Mostu Uniwersyteckiego do ulicy Kuźniczej, po wschodniej stronie skrzyżowania z ulicą Grodzką.

Kwota zarezerwowana w tym roku na przejścia przy skrzyżowaniu z ul. Św. Mikołaja to 352 tys. zł. Dwukrotnie organizowano przetargi, jednak w obu przypadkach wpłynęła tylko jedna oferta - tej samej firmy. Za pierwszym razem wyceniona została na ok. 450 tys. zł., z kolei kolejna była droższa o 30 tys. zł. 

– Jest to związane z rosnącymi z tygodnia na tydzień cenami robót budowlanych. Brakuje rąk do pracy. Przetarg po raz trzeci powtórzymy w sierpniu, jednak wrocławianie muszą liczyć się z możliwością, że połączenie peronów przystanku Rynek, może zostać przesunięte na kolejne lata. Nie poddajemy się jednak i chcemy to zadanie zakończyć pomyślnie – dodaje Tomasz Stefanicki. 

Zgłoś uwagę