Wrocław. Europejska Stolica Kultury

Koalicja Miast ESK we Wrocławiu

We wtorek we Wrocławiu rozpoczęła się dwudniowa konferencja Koalicja Miast, czyli spotkanie miast, które walczyły o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Chcą razem współpracować w dziedzinie kultury. Prezydenci podpisali na konferencji deklarację o współpracy.

.


Koalicja Miast to projekt miast – Gdańska, Katowic, Lublina i Łodzi, które ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, a obecnie współpracują z Wrocławiem. W ramach projektu każde z miast pokaże we Wrocławiu to, co charakterystyczne dla nich - narracje kulturowe oraz to, co stanowi o ich genius loci, o ich wyjątkowości. Na konferencji przedstawiciele miast wymienią się najlepszymi pomysłami i praktykami.

Konferencja pod tytułem „Kulturowa rewolucja czy reforma? W stronę innowacyjnych kulturalnych polityk rozwojowych” potrwa od 20 do 21 października. Wezmą w niej udział m.in. Jerzy Hausner, Gerry Hassan, Edwin Bendyk, Anna Giza-Poleszczuk, Justyna Król, Ryszard Michalski, Grzegorz Roman i inni.

Ważną częścią spotkania będzie dyskusja o samorządowej odpowiedzialności za kulturę polską. Będzie to praca merytoryczna, skupiona wokół obszaru Miejskich Polityk Kulturalnych, zmierzająca do powstania programu wsparcia dla samorządów oraz zredefiniowania roli kultury w polityce miast zmierzających w stronę innowacyjnych kulturalnych polityk rozwojowych.

Prezydenci miast chcą współpracować

Prezydenci metropolii – które do tej pory konkurowały między sobą o dotacje rządowe i unijne – podpisali na konferencji deklarację o współpracy i rozpoczną dialog mający na celu ogólny i spójny rozwój polskiej kultury; rozwój, który przyniesie korzyści wszystkim członkom Koalicji Miast. Przy wspólnym stole zasiedli Rafał Dutkiewicz (prezydent Wrocławia), Paweł Adamowicz (prezydent Gdańska), Krzysztof Piątkowski (wiceprezydent Łodzi), Krzysztof Żuk (prezydent Lublina). W koalicji są także Katowice (prezydent nie mógł przyjechać do Wrocławia).

Prezydent Rafał Dutkiewicz podkreśla, że z jednej strony Wrocław jest zwycięzcą ESK 2016, ale z drugiej stał się reprezentantem grupy miast, jakie niegdyś konkurowały o tytuł. – Zależy nam na tym, by wymieniać doświadczenia, praktyki, uczyć się wzajemnie, trochę sobie zazdroszcząc, bo zazdrość zawsze motywuje – opowiada. Wyjaśnia także, iż w Koalicji Miast chodzi o rzeczy praktyczne. – O możliwość opowiedzenia o programach kulturalnych w naszych miastach w taki sposób, by wrocławianie dowiedzieli się o nich czegoś więcej, podobnie mieszkańcy Gdańska, Katowic, Łodzi i Lublina – dodaje prezydent Rafał Dutkiewicz.

Jaka będzie współpraca miast

Wśród projektów planowanych w ramach Koalicji Miast warto wymienić zwłaszcza ten planowany na lipiec i sierpień 2016 roku. – Polega na tym, że każde miasto przyjedzie na tydzień na prezentacje swoich narracji do Wrocławia – tłumaczy Rafał Koziński, koordynator Koalicji Miast. – Gdańsk obejmie w posiadanie jedną z kamienic w centrum miasta, gdzie zorganizowana zostanie specjalna akcja, Lublin dostał całą ulicę, na której będzie spektakl, dla Łodzi planowana jest przestrzeń postindustrialna na wydarzenia multikulturowe, a Katowice chcą się zaprezentować jako miasto muzyki, więc szykujmy się na serię wystąpień muzycznych – dodaje Rafał Koziński.

Fenomenem projektu jest fakt, że jeszcze nigdy w 30-letniej historii prezentacji ESK nie było takiego projektu. – Nigdy miasto, które wygrało nie zaprosiło swoich konkurentów do współpracy – podkreśla koordynator Koalicji Miast.

Planowanie strategii rozwoju kulturowego

Podczas trwającej konferencji panele dyskusyjne, wykłady i debaty staną się platformą dla wymiany wiedzy i doświadczeń. Umożliwią zaprojektowanie strategii rozwoju kulturowego dla poszczególnych metropolii. Celem konferencji jest wypracowanie wskazówek i programu wsparcia dla władz, a także wytyczenie kierunków planowania Miejskich Polityk Kulturalnych na najbliższe lata. Konferencja będzie mieć też część otwartą dla publiczności.

WROCŁAW, AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH 
Centrum Sztuk Użytkowych
Centrum Innowacyjności
ul. R. Traugutta 21 

PROGRAM
20 października

Część I – zamknięta
09.30 – 11.30

Skierowana bezpośrednio do przedstawicieli Koalicji Miast 2016: Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Wrocław.

Część II – zamknięta

11:30 – 13.00

Spotkanie Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Kultury i Sportu przedstawiciele 12 miast członkowskich UMP. Dyskusja w gronie osób odpowiedzialnych za metropolitalne polityki kulturalne o wyzwaniach tych polityk.

13:00 – 14.00 Przerwa Obiadowa

 

Część III – otwarta

14.00 – Otwarcie konferencji

14.00 – 15.00

Wykład inauguracyjny: Gerry Hassan (tbc), Dreaming the City, o doświadczeniu Glasgow  jako Europejskiej Stolicy Kultury i miasta foresightu społecznego.

15.00 – 16.30

Od rządzenia do współzarządzania. Foresight społeczny jako praktyka uspołecznienia zarządzania przyszłością i rozwojem.

Wprowadzenie: Anna Giza-Poleszczuk – foresight  społeczny jako narzędzie zarządzania zmianą

społeczną i kulturową;

Dyskusja panelowa: Justyna KrólRyszard MichalskiGrzegorz Roman.

17.00 – 18.30

Dobre praktyki: prezentacja przykładów innowacji w polityce kulturalnej.

Panel otwarty.

 

21 października 2015 r.

10.00 – 10.45

Wprowadzenie: Jerzy Hausner  – Zrozumieć rozwój.

10.45 – 12.15

Dyskusja Panelowa : Od polityki kulturalnej do kulturalnej polityki rozwojowej z udziałem

Prezydentów Miast Koalicji 2016.

12.30 – 14.00

Giełda wyzwań i problemów: odwrócenie giełdy innowacji zamiast propozycji rozwiązań miasta prezentują wyzwania, z jakimi się mierzą. Może ktoś zna rozwiązanie? Wie, gdzie takiego rozwiązania szukać?

Panel otwarty.

14:00 – 15.00 Przerwa Obiadowa

15.00 – 17.00

Dyskusja o tym,  jak wymieniać się wiedzą, doświadczeniem, praktyką;

Moderacja: Paweł Kubicki

Prezentacja platformy „Kultura i rozwój” (magazyn naukowy i serwis internetowy pod redakcją Jerzego Hausnera i Edwina Bendyka. Wydawca Narodowe Centrum Kultury).


Prezentacja innych rozwiązań systemowych służących wymianie wiedzy i doświadczeń.

Otwarta dyskusja możliwości wykorzystania platformy „Kultura i rozwój” przez samorządy lokalne, inne możliwości współpracy i wymiany.

17.00 Podsumowanie konferencji: Edwin Bendyk

 

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu Kultura Samorządowa 25+, koordynowana przez Narodowe Centrum Kultury, współorganizowana przez Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Zgłoś uwagę