Kluby seniora we Wrocławiu

We Wrocławiu istnieje ponad 80 klubów seniora. Większość z nich funkcjonuje przy Radach Osiedli, ale niektóre seniorzy znajdą również np. przy organizacjach pozarządowych i parafiach. Z jakich zajęć osoby starsze mogą skorzystać w klubach i jak się na nie zapisać?

  • Fot. Wrocławskie Centrum Seniora

    Fot. Wrocławskie Centrum Seniora

  • Fot. Wrocławskie Centrum Seniora

    Fot. Wrocławskie Centrum Seniora


Kluby seniora pełnią wiele funkcji. Przede wszystkim są one miejscem spotkań, służącym aktywizacji osób starszych. Stwarzają możliwości nawiązania nowych znajomości, przyjaźni, wysłuchania ciekawych prelekcji, udziału w warsztatach, wykładach czy w spotkaniach autorskich. Wiele z nich oferuje ciekawe zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, sportowe, zdrowotne i artystyczne dla najstarszych mieszkańców Wrocławia.

– Warto poszukiwać klubów seniora na swoich osiedlach, angażować się w budowanie atrakcyjnej oferty zajęć. Cieszymy się, że z roku na rok takich klubów jest coraz więcej. Wrocławscy seniorzy doskonale wiedzą, że przejście na emeryturę to nie koniec aktywności. To czas odkrywania nowych pasji i rozwijania zainteresowań – podkreśla Robert Pawliszko, dyrektor Wrocławskiego Centrum Seniora.

Jak zapisać się i korzystać z klubu seniora?

Seniorzy, dla własnej wygody, powinni poszukiwać osiedlowych klubów seniora, które są blisko ich miejsca zamieszkania. O ofercie klubu i terminach wybranych zajęć można porozmawiać w klubie z prowadzącymi, ale wszelkie informacje są także udzielane telefonicznie. Nie wszystkie kluby seniora mają strony internetowe, dlatego warto posłużyć się wykazem klubów seniora na stronie Wrocławskiego Centrum Seniora.

Wykaz klubów seniora we Wrocławiu.

Podstawowym kryterium uczestnictwa w zajęciach w klubach seniora jest wiek – w zależności od klubu zapraszane są do nich osoby powyżej 55 lub 60. roku życia. Innym kryterium może być miejsce zamieszkania – do klubu seniora przyjmowani są wyłącznie mieszkańcy danego osiedla. Czasami kluby zrzeszają także osoby które wykonywały ten sam zawód (np. kluby dla emerytowanych nauczycieli, aptekarzy).

– Najczęściej jednak wystarczy chęć zaangażowania się, otwartość na nowe znajomości i aktywności, a także odrobina odwagi, aby zadzwonić lub udać się do klubu seniora po raz pierwszy – dodaje Robert Pawliszko.

Oferta klubów

Kluby seniora mają bardzo zróżnicowaną ofertę. We Wrocławiu największą popularnością wśród osób starszych cieszą się zajęcia językowe, komputerowe (obsługa komputera, pomoc w korzystaniu z przeglądarek internetowych, nauka programów do cyfrowej obróbki zdjęć), ruchowe (m.in. taneczne, dla zdrowego kręgosłupa) czy wreszcie artystyczne (warsztaty ceramiczne, malarskie).

Jak podkreśla Robert Pawliszko tym, co w sposób szczególny wyróżnia Wrocław, jest wzrastająca w szybkim tempie w ostatnich latach liczba klubów seniora.

– W odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie seniorów na taką formą spędzania wolnego czasu, postanowiliśmy na nowo przemyśleć wizje klubu seniora XXI wieku. Jedną z nich jest propozycja międzypokoleniowego zaangażowania w zarządzanie klubami seniora i kreowanie oferty senioralnej. Wierzymy, że współpraca seniorów-liderów z osobami młodymi może przynieść wiele ciekawych rozwiązań, a w konsekwencji zmienić sposób postrzegania klubów seniora – tłumaczy dyrektor WCS.

Wrocławskie Centrum Seniora a kluby seniora

Działalność klubów seniora koordynuje i wspiera Wrocławskie Centrum Seniora m.in. poprzez udostępnianie informacji o ciekawych wydarzeniach we Wrocławiu czy prowadzeniu szkoleń, warsztatów, konsultacji i porad dla liderów klubów. W 2017 r. Wrocławskie Centrum Seniora rozpoczęło realizację projektu pod nazwą Federacja Klubów Seniora. Stwarza ona okazję do wzajemnego poznania się liderów środowisk senioralnych, nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń, zarówno podczas spotkań Szkoły Liderów, jak i wirtualnie, w grupie, która została utworzona na Facebooku.Zgłoś uwagę