Nagroda dla prezydenta Wrocławia

Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Infrastruktury" i portal RynekInfrastruktury.pl wyróżniły Rafała Dutkiewicza za osiągnięcia w rozwoju polskiej infrastruktury. Prezydent Wrocławia został doceniony za konsekwencję i determinację przy realizacji miejskich inwestycji, wykazywaną od czasu objęcia funkcji w 2002 roku.

  • Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia


W uzasadnieniu stwierdzono, że od 2002 r. na modernizację i budowę nowych dróg we Wrocławiu wydatkowano prawie 3 mld złotych. W ramach unijnej budżetowej perspektywy na lata 2007-2013 Wrocław realizował 11 projektów z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Łączna wartość projektów realizowanych w tym okresie wynosi 1,517 mld zł, a pozyskane unijne dofinansowanie ze środków unijnych to 784 mln zł.
W efekcie udało się przebudować wiele istotnych dla miasta dróg, stworzyć infrastrukturę drogową wokół Stadionu Wrocław czy połączyć nowy terminal Portu Lotniczego z Obwodnicą Śródmiejską.

Dzięki konsekwentnym działaniom prezydenta Wrocław stał się drugim obok Warszawy aglomeracyjnym miastem, gdzie ponad 50 proc. ulic jest w dobrym stanie technicznym.

Miasto od wielu lat angażuje się w działania, mające na celu maksymalne wykorzystanie kolei w pasażerskim transporcie miejskim. Opracowano własną koncepcję organizacji sieci połączeń kolejowych we Wrocławiu wraz z wykazem brakujących przystanków. – Modernizując wrocławski układ komunikacyjny, dążymy do integracji kolei z naszymi systemami przewozów pasażerskich. Wybudowaliśmy stację kolejową Wrocław Stadion, udostępniliśmy wrocławski bilet elektroniczny (Urbancard) pasażerom przewozów regionalnych. Konsekwentnie zabiegamy o kompleksową modernizację Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Dziś jako główny problem uznajemy potrzebę zwiększenia częstotliwości połączeń komunikacyjnych na poszczególnych trasach – mówi Rafał Dutkiewicz.

Wyróżnienia zostaną wręczone 4 listopada w Krakowie podczas bankietu inaugurującego Kongres Infrastruktury Polskiej.

r



Zgłoś uwagę