Kierunek kapitał

Porozmawiają o źródłach finansowania dolnośląskich przedsiębiorstw


Możliwości pozyskania kapitału na rozwój i inwestycje oraz wskazanie narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej będą tematem konferencji odbywającej się pod hasłem „Kierunek Kapitał” , która zostanie zorganizowana 6 marca 2014 r. we Wrocławiu.

Celem spotkania będzie przekazanie przedsiębiorcom z Dolnego Śląska wiedzy o inicjatywach zmierzających do inwestycji w rozwój dla przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym oraz zaawansowanych technologicznie, a także firm produkcyjnych i usługowych. Wszystkie informacje, które zdobędą uczestnicy spotkania, będą miały na celu podniesienie ich konkurencyjności rynkowej.

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie inicjatywa JEREMIE, która jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym już na rynku, ale również podmiotom dopiero rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up'om. Dzięki JEREMIE możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP.

Wprowadzenie nowych technologii innowacyjnych wiąże się często z ryzykiem i kosztami, dlatego podczas spotkania mowa będzie również o osiągnięciach Funduszu Kredytu Technologicznego, który wspiera najbardziej innowacyjne polskie firmy. W związku z działalnością firm w wielu obszarach i ekspansją na rynki zagraniczne, poruszone zostaną również aspekty bezpiecznego prowadzenia biznesu oraz skutecznej ochrony know-how i tajemnic przedsiębiorstwa.

Natomiast Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przedstawi koncepcję regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów szczególnie istotnych, w których Dolny Śląsk chce się rozwijać i podnosić swoją konkurencyjność. Konsekwencją wyboru dziedzin czy technologii określających specjalizację regionu będzie skierowanie wsparcia publicznego zakresie badań i innowacji dla przedsiębiorców realizujących swoje projekty właśnie w tych obszarach.

Podczas konferencji dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli również poznać mechanizm budowania długofalowej strategii rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstwa prowadzącej do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i jednocześnie odpowiadającej w dużej mierze za sukces przedsiębiorstwa.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Zachodnia Izba Gospodarcza. Patronat Honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Przedsiębiorcy, którzy chcą uczestniczyć w konferencji, powinni zgłosić swój udział w Zachodniej Izbie Gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2014 r. w Budynku NBP we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/ 43, w godz. 8:30 – 13:00.

Katarzyna KunkaZgłoś uwagę