"KAWKA" walczy ze smogiem

Ponad 35 mln zł na czyste powietrze


Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Szczawno Zdrój i Nowa Ruda otrzymają w sumie ponad 35 mln zł z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na inwestycje, dzięki którym zmniejszy się ilość  dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów w powietrzu.

Na Dolnym Śląsku, mimo proekologicznych inwestycji, nadal występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń szkodliwych związków w powietrzu. Dużym problemem jest niska emisja pyłów i gazów z kotłowni węglowych i domowych pieców. Powoduje ona smog , który zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i oddychania. Sytuację ma poprawić nowy program "KAWKA" finansowany przez fundusze ochrony środowiska.

- W wyniku realizacji programu zmniejszy się emisja dwutlenku węgla - gazu cieplarnianego o 4,8 tys. ton w ciągu roku – mówi Marek Mielczarek prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - Do powietrza, którym oddychają mieszkańcy dolnośląskich miast, trafi także mniej niebezpiecznych pyłów - PM10 i PM2,5. Ich emisja zmniejszy się w sumie o blisko 60 ton w ciągu roku.
Pieniądze w ramach programu "KAWKA" zostaną przeznaczone m.in. na ocieplanie budynków, wymianę stolarki okiennej w budynkach wielorodzinnych, budowę sieci ciepłowniczych, wymianę kotłów węglowych na gazowe oraz montaż instalacji solarnych. Łączna wartość przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania wynosi ponad 41,4 mln zł, natomiast wnioskowana wysokość wsparcia finansowego z funduszy ochrony środowiska to 35,7 mln zł.

- Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych, z czego do 45 proc. to pieniądze w formie bezzwrotnej dotacji ze środków NFOŚiGW, a 15 proc. ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu – twierdzi Marek Mielczarek. - Natomiast do 30 proc. może wynieść pożyczka ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

W 2013 r. WFOŚiGW ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z programem niskiej emisji. Wpłynęły one od beneficjentów z miast i gmin, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń zanieczyszczeń. W latach 2014-2018 zostaną zrealizowane zadania z pięciu gmin, w tym "Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia", zgłoszony przez samorządowców ze stolicy Dolnego Śląska.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - zobacz serwis specjalny >>

Zgłoś uwagę