18 chętnych na jedno miejsce w Radzie Miejskiej

O 37 miejsc w Radzie Miejskiej Wrocławia walczy 686 kandydatów. Czyli o jeden fotel ubiega się 18 chętnych.


Co mają wspólnego ze sobą lewica, prawica, narodowcy, ludowcy zieloni, samorządowcy, monarchiści, studenci i seniorzy? Łączy ich jedno, chcą zasiadać w Radzie Miejskiej Wrocławia.

Za miesiąc o tej porze wszystko będzie już jasne. 16 listopada w wyborach samorządowych zdecydujemy o wyborze prezydenta miasta, Rady Miejskiej i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Rada miejska: 20-latkowie i ponad 70-letni seniorzy

Kandydatów na rajców wystawiło we Wrocławiu 15 komitetów wyborczych, które tworzą partie polityczne i ich koalicje, stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz wyborcy. Są to – KKW SLD Lewica Razem, KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke, KWW Ruch Narodowy, Komitet Wyborczy PSL, KW Partia Zieloni, KW "Solidarność Walcząca", KW Prawo i Sprawiedliwość, KWW Bezpartyjni Samorządowcy, KWW Róbmy coś, KWW Monarchiści, KWW Wrocławska Inicjatywa Obywatelska, KWW Lewica Wrocławska, KWW Studenci Ekstra Klasa, KWW Wrocław 50+, KWW Rafał Dutkiewicz z Platformą.

16 listopada wrocławianie pójdą do urn wyborczych w 277 obwodach do głosowania.

W wyborach samorządowych wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania (najczęściej są to te same lokale, w których głosowaliśmy w ostatnich wyborach np. do europarlamentu), za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Uwaga, w tych wyborach nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania – jest to zasadnicza różnica w stosunku do wyborów: na prezydenta RP, do Sejmu i Senatu czy do europarlamentu.

Na przykład student uczący się we Wrocławiu, by wziąć udział w wyborach samorządowych 2014, musi albo pojechać tam, gdzie jest zameldowany lub dopisać się do rejestru wyborców we Wrocławiu. Ale to nie jest takie proste. Musi udowodnić, że spełnia warunki stałego zamieszkiwania pod wskazanym adresem na obszarze Wrocławia. Dowodami potwierdzającymi fakt stałego zamieszkiwania mogą być np. tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu), rachunki za prąd lub gaz dotyczące zamieszkiwanego lokalu albo zeznania świadków.

Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są do pobrania TUTAJ. Wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania należy złożyć do 11 listopada.

Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 8.00 do 15.15.Zgłoś uwagę