Kandydaci do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia

Do 18 marca można zgłaszać wnioski o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagród Wrocławia i Nagród Prezydenta Wrocławia. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Wrocławia 24 czerwca 2016 roku. 

  • Uroczysta sesja Rady Miejskiej Wrocławia 23 czerwca 2014.


Szanowni Państwo!

Prezydent i Rada Miejska Wrocławia zapraszają do składania wniosków o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagród Wrocławia i Nagród Prezydenta Wrocławia. Nagrody te od 1993 roku przyznaje wrocławski samorząd wybitnym postaciom i szczególnie zasłużonym instytucjom.

  1. Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia – Civitate Wratislaviensi Donatus” przyznaje Rada Miejska Wrocławia wybitnym osobom, odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

  1. Nagrodę Wrocławia przyznaje Rada Miejska Wrocławia osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta.

  1. Nagrodę Prezydenta Wrocławia przyznaje Prezydent Wrocławia osobom i instytucjom za ich działalność i osiągnięcia w minionym roku.

Propozycje kandydatur do nagród przedstawiać mogą organizacje działające na terenie miasta oraz mieszkańcy Wrocławia.

Wnioski wraz z uzasadnieniem prosimy kierować do Komisji Nominacyjnej Rady Miejskiej Wrocławia najpóźniej do 18 marca br. – adres: Biuro Rady Miejskiej, 50-107 Wrocław, Sukiennice 9,  pok. 202.

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Wrocławia 24 czerwca 2016 roku.

 

Rafał Dutkiewicz                                                        Jacek Ossowski
Prezydent Wrocławia Przewodnicząy Rady Miejskiej Wrocławia
Zgłoś uwagę