Kandydaci do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia

Do 18 marca można zgłaszać wnioski o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagród Wrocławia i Nagród Prezydenta Wrocławia. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Wrocławia 24 czerwca 2015 roku. Swoje kandydatury do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia przedstawił prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

  • Uroczysta sesja Rady Miejskiej Wrocławia 23 czerwca 2014.


Szanowni Państwo,

mamy wielką przyjemność i zaszczyt zgłosić kandydatury ks. Stanisława Orzechowskiego i o. Ludwika Wiśniewskiego do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia „Civitate Wratislaviensi Dontaus” w 2015 roku.

Ks. Stanisław Orzechowski – duszpasterz świata pracy diecezji wrocławskiej, popularny "Orzech", związany z Wrocławiem od 1957 roku gdzie rozpoczął naukę w szkole średniej. Rok później wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W dniu 28 czerwca 1964 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Bolesława Kominka. W roku 1967 rozpoczął posługę w parafii św. Wawrzyńca we Wrocławiu, a w 1972 objął funkcję diecezjalnego duszpasterza akademickiego. W latach osiemdziesiątych organizował piesze pielgrzymki wrocławskie na Jasną Górę, które - oprócz wymiaru religijnego - kształtowały charaktery, uczyły zachowań prospołecznych, były wyrazem kontestacji komunistycznej rzeczywistości. Ksiądz „Orzech” był uczestnikiem pierwszego strajku w zajezdni przy ulicy Grabiszyńskiej w sierpniu 1980 roku, brał również udział w strajku głodowym wrocławskich kolejarzy. W czasie stanu wojennego organizował msze w intencji Ojczyzny i osób internowanych, na których gromadziły się tłumy  wrocławian. Wspierał ludzi oskarżanych i represjonowanych za działalność związkową i polityczną. Od 1990 roku kierował placówką Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”. Pełnił funkcję duszpasterza Rodzin Katyńskich, diecezjalnego Koordynatora Nowych Ruchów Religijnych, świadczył posługę religijną w Poradni Rodzinnej przy Duszpasterstwie Rodzin „Pod czwórką”. Wykładowca Seminarium Duchownego. Uhonorowany m.in.: Nagrodą Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w 1997 roku,  Nagrodą  Wrocławia w 2005 roku,  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2006 roku.
O. Ludwik Wiśniewski – dominikanin, duszpasterz akademicki, rekolekcjonista, wychowawca wielu pokoleń młodych wrocławian, działacz opozycji antykomunistycznej, publicysta Tygodnika Powszechnego. Od 1981 do 1988 był duszpasterzem akademickim we Wrocławiu. Propagował ideę walki „bez przemocy”  z komunizmem. W latach 1985–1988 organizował tzw. Tygodnie Społeczne – cykle spotkań propagujące budowanie niezależnych struktur społecznych. W 1986 głośny był jego udział w niemym proteście w centrum Wrocławia w obronie skazanego Władysława Frasyniuka. Członkowie jego duszpasterstwa stworzyli m.in. niezależny samorząd Uniwersytetu Wrocławskiego tzw. Dwunastkę oraz organizowany do dziś w Białym Dunajcu Obóz Adaptacyjny dla studentów. W latach 1988–1990 pracował w Krakowie, gdzie również podjął inicjatywę Tygodni Społecznych, a od 1990 do 1996 w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sankt Petersburgu. Od 2005 pracuje w Lublinie. Założył tam Akademię „Złota 9”, gdzie organizuje spotkania ze znanym osobami publicznymi. W 2006 odznaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 otrzymał Medal świętego Jerzego. W 2014 roku Nagrodę Grand Press w kategorii publicystyka.

Nadanie ks. Stanisławowi Orzechowskiemu i o. Ludwikowi Wiśniewskiemu  tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia będzie zarówno uhonorowaniem wieloletniej posługi duszpasterskiej i działalności opozycyjnej we Wrocławiu, jak też podziękowaniem za wychowanie wielu pokoleń wrocławian i zasługi dla Wrocławia.


Rafała Dutkiewicz                    Jerzy Skoczylas                            Jarosław Krauze      
Prezydent Wrocławia           Wiceprzewodniczący              Przewodniczący Klubu Radnych      
                                            Rady Miejskiej Wrocławia        Rafała Dutkiewicza z Platformą Obywatelską
Zgłoś uwagę