Kampania informacyjna: Nieskradzione.pl

Urząd Miejski Wrocławia oraz Biuro Informacji Kredytowej, dążąc do zwiększania bezpieczeństwa tożsamości mieszkańców,współdziałają w ramach akcji Nieskradzione.pl.


Akcja Nieskradzione.pl ma na celu budowanie świadomości o potrzebie chronienia swojej tożsamości poprzez wskazywanie potencjalnych konsekwencji utraty dowodu osobistego, sposobów zapobiegania zagrożeniom oraz metod ograniczania skutków skradzionej tożsamości.

Pobierz ulotkę informacyjną.
Zgłoś uwagę