Kalkulator opłaty śmieciowej

Ile wynosi opłata za śmieci - kalkulator.


Uchwałą Rady Miejskiej 12 lutego 2015 roku przyjęto nowe stawki opłat za wywóz śmieci we Wrocławiu. Zapłacimy za metr kwadratowy lub „od głowy”, w zależności od tego, ile metrów kwadratowych przypada na mieszkańca lokalu. Wysokość opłaty możemy obliczyć za pomocą prostego kalkulatora.

W przypadku osób mieszkających w zabudowie wielorodzinnej (czyli większości wrocławian), gdy na jednego mieszkańca lokalu przypada do 27 m2, stawkę za m2 (85 gr) mnożymy przez metraż lokalu. Jeżeli na jednego mieszkańca lokalu przypadnie więcej niż 27 m2, mnożyć będziemy stawkę od osoby – 19 zł przez liczbę osób. 

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem: stawka za metr - 95 gr liczona będzie dla budynku, w którym znajduje się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne. Powyżej tej granicy – za każdego mieszkańca zapłacimy 22 zł.

Po złożeniu deklaracji zostanie wydana decyzja o sposobie uiszczania opłaty na konto Gminy Wrocław (numer konta 51 1020 5226 0000 6802 0428 8593).

Stawki: 

1)   za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:

a)   0,85 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b)   1,27 zł. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2)   za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:

a)   19,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b)   28,50 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się do 4 (czterech) lokali mieszkalnych, stawka, wynosi:

1)   za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:

a)   0,95 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b)   1,42 zł. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2)   za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość:

a)   22,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b)   33,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawka opłaty za każde opróżnienie jednego pojemnika na odpady komunalne dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi w przypadku pojemnika o pojemności nie większej niż:

 1. 0,06 m3 – 12,94 zł
 2.  0,08 m3 – 13,88 zł
 3. 0,12 m3 – 18,57 zł
 4. 0,24 m3 – 36,83 zł
 5. 0,36 m3 – 53,17 zł
 6. 0,66 m3 – 96,55 zł
 7. 1,10 m3 – 154,73 zł
 8. 7,00 m3 – 666,02 zł
 9. 10,00 m3 – 888,03 zł
 10. 16,00 m3 – 1334,73 zł

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za każde opróżnienie jednego pojemnika wynosi w przypadku pojemnika o pojemności nie większej niż:

 1. 0,06 m3 – 19,41 zł
 2. 0,08 m3 – 20,82 zł
 3. 0,12 m3 – 27,85 zł
 4. 0,24 m3 – 55,24 zł
 5. 0,36 m3 – 79,75 zł
 6. 0,66 m3 – 144,82 zł
 7. 1,10 m3 – 232,10 zł
 8. 7,00 m3 – 999,03 zł
 9. 10,00 m3 – 1 332,05 zł
 10. 16,00 m3 – 2 002,10 zł


Zgłoś uwagę