Jest zgoda na sprzedaż Fagora

Sąd zgodził się na sprzedaż wrocławskich zakładów


Jest już zgoda sądu na sprzedaż fabryki i wkrótce rozpocznie się procedura przetargowa. Określono również cenę wywoławczą. Przyszły inwestor będzie musiał zapłacić minimum 315 mln zł
- Cena ta może się jeszcze zmienić – twierdzi Teresa Kalisz, syndyk zakładów FagorMastercook. - Będzie ona weryfikowana, ponieważ spółka cały czas prowadzi działalność gospodarczą, a co za tym idzie są też ściągane należności, natomiast obecne zapasy komponentów są wykorzystywane do produkcji. Zmienia się więc wartość firmy. Ustalona cena wywoławcza może się jednak tylko zmniejszyć.
Wszyscy zainteresowani kupnem fabryki mogą już przeglądać w sądzie operat szacunkowy przedsiębiorstwa. Wkrótce jednocześnie ukażą się ogłoszenia o przetargu w dwóch pismach ogólnopolskich, jednym hiszpańskim oraz biuletynie Unii Europejskiej. Po ich publikacji w ciągu trzech tygodni rozpocznie się zbieranie ofert potencjalnych inwestorów. Przetarg zostanie ogłoszony na początku lipca.
Przy wyborze inwestora będzie brana pod uwagę nie tylko cena, ale również to, jakie zamierza utrzymać zatrudnienie, czy planuje przejąć dotychczasowe kontrakty firmy oraz w jaki sposób chce współpracować z wierzycielami spółki.
Jeśli fabryka nie zostanie sprzedana podczas pierwszego przetargu, po około dwóch, trzech tygodniach zostanie ogłoszony kolejny, jednak cena wywoławcza będzie już wówczas niższa.
Katarzyna KunkaZgłoś uwagę