Jest umowa na kolejny odcinek wschodniej obwodnicy

Za mniej więcej dwa lata ma być gotowy kolejny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Chodzi o fragment nowej trasy na południu miasta od ronda w Żernikach Wrocławskich do ul. Grota-Roweckiego.


Umowa, którą podpisano w Urzędzie Marszałkowskim, została zawarta w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Oprócz nowej drogi powstaną tam także chodniki, ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne i oczywiście pasy zieleni. Ten odcinek drogi wojewódzkiej stanowić będzie przedłużenie istniejącej już, 13-kilometrowej drogi okalającej aglomerację wrocławską od strony południowo-wschodniej.

Pierwotnie planowano budowę całego odcinka od ul. Karkonoskiej do ronda w Żernikach. Jednak ze względu na przedłużające się procedury i protesty mieszkańców miejscowości Wysoka zadanie podzielono na dwa krótsze fragmenty – ten łączący ul. Grota-Roweckiego z rondem w Żernikach na drodze 395 i ul. Buforową oraz z ul. Karkonoskiej do Buforowej.

Na drugi brakujący odcinek obecnie trwa procedura przetargowa, także w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Rozpoczęła się jeszcze w marcu, jednak ze względu na wiele pytań, które wpłynęły do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, w sumie około 430, cały proces się wydłuża. Wojewódzcy samorządowcy mają nadzieję, że postępowanie zakończy się w sierpniu.

Pieniądze na budowę kolejnych odcinków wschodniej obwodnicy Wrocławia pochodzą z budżetu województwa oraz z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Budowę nowego 2,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej prowadzić będzie firma BUDIMEX. Koszt inwestycji to około 31 mln zł.

 Zgłoś uwagę