Rowerem w śniegu

Co zrobić, gdy nie można przejechać?


Główną zmorą zimowych rowerzystów są ginące pod śniegiem i błotem drogi rowerowe. Od ubiegłego roku firmy zajmujące się zimowym utrzymaniem miasta mają obowiązek odśnieżać również drogi rowerowe (56 lokalizacji o pow. 102.380 m²) i ciągi pieszo-rowerowe (979 lokalizacji o pow. 1 291 032 m²)

– Zachęcamy do zgłaszania nam miejsc, które nie zostały odśnieżone. Będziemy mogli wówczas skontrolować pracę firm, których zadaniem jest również zimowe utrzymanie tras rowerowych – mówi Anna Bytońska z Ekosystemu. 

Przy czym warto zaznaczyć, że za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych – dróg osiedlowych, zakładowych, podwórek, placów przed dworcami autobusowymi i kolejowymi – odpowiedzialni są zarządcy terenu.

Co jeśli mnie zasypało?

rowerem w śniegu

Zgodnie z kodeksem ruchu drogowego, gdy przy jezdni znajduje się droga rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy, kierujący jednośladem ma obowiązek z niego korzystać. Od tego przepisu istnieją pewne odstępstwa. Jeśli jednak wasza droga do szkoły lub pracy jest nieprzejezdna ze względu na zalegający śnieg, możecie zjechać na jezdnię. Nie jest to wprawdzie uregulowane prawnie, jednak jak informuje Paweł Petrykowski z wrocławskiej policji, jest to sytuacja wyjątkowa. Pamiętajcie przy tym, żeby zachować co najmniej metr odległości do krawężnika. Przy krawędzi jezdni może bowiem zalegać rozjeżdżony przez samochody lub zepchnięty przez pługi śnieg.

Warto również pamiętać, że korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

  1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
  2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
  3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)

Trzeba jednak przy tym pamiętać, że kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Kto mi odśnieża?

Firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg

Stare Miasto, Krzyki i Psie Pole
Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS – FORMERS Wrocław Sp. z o.o.
ul. Atramentowa 10,
Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Dyspozytor – 71 328-70-36.

Śródmieście
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Szczecińska 5
54-517 Wrocław
Dyspozytor – 71 337-52-34..

Fabryczna
SITA ZACHÓD, Spółka. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13,
54-530 Wrocław
Dyspozytor: 797 400 333

Wykaz sprzętu specjalistycznego:
Ogółem:

  1. Pługosyparki jezdniowe z układem do zraszania solanką – 35 szt.
  2. Pługosyparki chodnikowe – 20 szt.
  3. Samochody dostawcze – 5 szt.


Zgłoś uwagę