Jakub Mazur – czwartym wiceprezydentem Wrocławia [WIDEO]

21 grudnia 2018 r. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przedstawił swojego pierwszego zastępcę, jednocześnie czwartego wiceprezydenta miasta, który w UM Wrocławia będzie kierował Departamentem Strategii i Rozwoju Miasta. To kandydatura rekomendowana również przez Sojusz dla Wrocławia. Tym samym kompletowanie składu władz miasta zostało zakończone.

  • Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia, Departament Strategii i Rozwoju Miasta

    Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia, Departament Strategii i Rozwoju Miasta, fot. UM

  • Podczas prezentacji w sekretariacie prezydenta z Jackiem Sutrykiem

    Podczas prezentacji w sekretariacie prezydenta z Jackiem Sutrykiem, fot. UM


Szef nowego departamentu   

Jakub Mazur urodził się we Wrocławiu 41 lat temu. Jest absolwentem zarządzania na studiach magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz magistrem prawa po Uniwersytecie Wrocławskim. Nigdy nie należał do partii politycznej. Jest żonaty i ma dwie córki.

Wiceprezydent Jakub Mazur jest pierwszym zastępcą prezydenta Jacka Sutryka (po prawej)
 
Przez 18 lat pracował w biznesie – współtworzył spółki i startupy, z sukcesem wprowadzał podmioty gospodarcze na Giełdę Papierów Wartościowych. Specjalizuje się w obszarach IT, e-commerce, energetyce, reklamie, strategiach brandowych i marketingowych oraz w branży budowlanej. Był zaangażowany we współtworzenie Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu – jako pełnomocnik ds. komunikacji i marketingu tego wydarzenia. W związku z powołaniem na stanowisko wiceprezydenta zawiesił swoją działalność biznesową.
 

Jakub Mazur będzie sprawował nadzór nad nowym, bardzo ważnym w skali urzędu – Departamentem Strategii i Rozwoju Miasta, któremu podlegają: Wydział Architektury i Budownictwa, Biuro Rozwoju Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji. 

– Nigdy nie zawiodłem się na współpracy z Jakubem Mazurem – mówi o swoim nowym zastępcy prezydent Sutryk. – Oprócz zadań wymienionych w ramach swojego departamentu, liczę na to, że będzie działał w innych obszarach działalności wrocławskiego samorządu, jako osoba zastępująca mnie w czasie mojej nieobecności – dodaje prezydent.  

„Jestem pragmatykiem, zakochanym we Wrocławiu” 

– Dziękuję za to wyróżnienie i zaufanie, które traktuję jako obowiązek, powinność i służbę publiczną – powiedział Jakub Mazur. – Z prezydentem Sutrykiem łączy mnie wspólna wizja Wrocławia i program jego rozwoju. Osobiście czuję się członkiem „partii Wrocław”. Zobowiązałem się do przyjęcia tego stanowiska z trzech względów.

Po pierwsze, urodziłem się we Wrocławiu, wykształciłem się tutaj na dwóch uniwersytetach, założyłem tutaj pierwsze biznesy, tu płacę podatki – to spowodowało, że nawiązałem z tym miastem wielką więź emocjonalną. Wrocław to moje ukochane miasto.

Nowy wiceprezydent ma także poparcie klubu Sojusz dla Wrocławia, któremu przewodniczy Jarosław Krauze (po lewej)

Po drugie, obserwując zmiany, które nastąpiły we Wrocławiu w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat, gdy mogłem poznać miasto od środka, czuję jako wrocławianin dumę i podziwiam, tak poprzedników, jak instytucje i osoby, mające odwagę podjąć trudne, wymagające i odważne decyzje, które doprowadziły nas do dzisiejszego rozwoju Wrocławia. Dziś jest on niewątpliwie ewenementem w skali europejskiej – przejście z miasta spotkań, które jednoczy, do miasta, które ma być piękne, mądre i zasobne, jest czymś dla mnie niezwykłym.

Po trzecie, jestem pragmatykiem, człowiekiem czynu i bardzo lubię wiedzieć, co się dzieje w moim mieście. Obejmuję nowo utworzony departament, liczę na konstruktywną współpracę z podległymi mi wydziałami i biurami, a także z każdą instytucją, która chce i może współpracować z nami ku polepszeniu rozwoju Wrocławia. 



Zgłoś uwagę