Transport publiczny

Transport publiczny

W ciągu ostatnich 18 lat z wrocławskiego
transportu publicznego skorzystało3 711 581 000 pasażerów

Dlaczego wrocławski transport publiczny jest tak ważny

Miejska mobilność to coś, z czym każdy z nas ma na co dzień do czynienia – to po prostu przemieszczanie się po mieście czy w obrębie aglomeracji. Często posługujemy się tu pojęciem zrównoważonej mobilności. Ale czym ona tak naprawdę jest? Co oznacza dla każdego z nas, dla miasta?

Oznacza jedno – zdrowe i wygodne poruszanie się z szacunkiem dla środowiska i przestrzeni miejskiej, czyli najlepiej komunikacją zbiorową, rowerem lub pieszo. Celem, do którego zmierzamy jako miasto, nie jest rezygnacja z poruszania się własnym samochodem.

Nie chodzi więc o to, by wszystkich nas wsadzić do tramwajów czy autobusów, a o to, by przesiadła się do nich choć część z nas. Wtedy wygodniej będzie wszystkim – i tym w autobusach, i tym, którzy za żadne skarby nie zrezygnują ze swojego ukochanego auta.

Sprawne podróżowanie po mieście wygodnym transportem publicznym to wspólny cel wszystkich użytkowników miasta i dlatego duża atrakcyjność komunikacji zbiorowej jest jednym z najważniejszych priorytetów zarządzania miastem.

Jak mieszkańcy oceniają naszą komunikację zbiorową

Wrocławska Diagnoza Społeczna

Badania socjologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego („Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017") pokazały, że dla mieszkańców dostępność komunikacji miejskiej znalazła się na 3. miejscu najlepiej ocenionych komponentów jakości życia na osiedlach.

Ponad 55% procent respondentów oceniło jej poziom jako dobry lub doskonały, a dla dalszych 28% badanych poziom dostępności komunikacji jest „akceptowalny”. Są to wyniki, potwierdzające odczucia społeczne o dostatecznie bogatej sieci linii tramwajowych i autobusowych w naszym mieście i co najmniej dobrej gęstości przystanków.

Przystanek Wrocław

Innym źródłem oceny jakości naszej komunikacji zbiorowej jest ranking jakości życia w największych miastach Polski, opublikowany przez „Gazetę Wyborczą” w ramach projektu „Przystanek Miasto”. To w tych badaniach pokazano również dobre oceny naszego transportu zbiorowego jako całości – w zakresie bliskości przystanków, punktualności, czystości i łatwości zakupu biletów.

68% badanych ocenia komunikację miejską bardzo dobrze i dobrze, a tylko 6% jako złą lub bardzo złą. To pokazuje, że starania i działania miasta przynoszą efekt i są doceniane przez mieszkańców i gości. To cieszy, ale jednocześnie skłania do traktowania wyników sondażu jako impulsu do kolejnych działań i doskonalenia systemu.

Fachowcy oceniają

Niezłe opinie mieszkańców korespondują z podobną oceną w odniesieniu do systemu tramwajowego, dokonaną w roku ubiegłym przez branżowy miesięcznik „Rynek Kolejowy”. W grudniu 2017 r. w tym periodyku oraz na jego portalu artykuł o działaniach Wrocławia w transporcie tramwajowym opatrzony był wymownym tytułem: „Wrocław. Tramwaje na wysokim poziomie”.

Kolejne oceny

Teraz przed nami kolejna ocena. Prowadzimy właśnie kompleksowe badania ruchu, które dostarczą nam informacji o tym, co się zmieniło w sposobie funkcjonowania transportu w mieście i aglomeracji, a także jak się zmieniły opinie mieszkańców na omawiany temat.

Dowiemy się dzięki nim m.in., ile razy, skąd-dokąd, w jakim celu i jakim środkiem transportu podróżują wrocławianie, co im się podoba, a co denerwuje w komunikacji zbiorowej, a także np. jak oceniają oni inne formy transportu? To będzie świetna baza do planowania dalszych działań.

Rozbudowany system informacji pasażerskiej

Rozbudowany system informacji pasażerskiej

Dysponujemy rozbudowanym systemem informacji pasażerskiej, zawierającym m.in.:

 • możliwość obserwacji online na urządzeniach mobilnych lokalizacji każdego tramwaju i każdego autobusu oraz ich zbliżanie się do wszystkich przystanków,
 • informacje wewnętrzne w pojazdach o danej linii, poszczególnych przystankach i czasie podróży,
 • stale rozbudowywaną (aktualnie 335 tablic) Dynamiczną Informację Pasażerską na przystankach ważnych węzłów przesiadkowych i głównych osi komunikacyjnych.

Uprzywilejowanie w ruchu

Uprzywilejowanie w ruchu

Uprzywilejowujemy pojazdy transportu zbiorowego dzięki:

 • wydzieleniu z ruchu zdecydowanej większości torowisk tramwajowych (obecnie ok. 93%),
 • wspomaganiu priorytetowej obsługi przejazdu tramwajów na sygnalizacjach włączonych w system ITS.

Węzły przesiadkowe

Węzły przesiadkowe

Rozwój kluczowych węzłów przesiadkowych – powstały nowe i zostały zmodernizowane istniejące główne węzły przesiadkowe sieci komunikacji zbiorowej (pl. Grunwaldzki, pl. Powstańców Wielkopolskich, pl. Jana Pawła II, ul. Swobodna/Borowska i sąsiedztwo Dworca Głównego, ul. Lotnicza/Stadion Wrocław, pętle tramwajowo-autobusowe Krzyki, Kromera, Leśnica, Oporów).

Wykorzystanie kolei

Wykorzystanie kolei

Kolej została włączona dla przewozów w mieście oraz dla dojazdów z aglomeracji dzięki:

 • umożliwieniu pasażerom komunikacji miejskiej bezpłatnych przejazdów kolejowych w granicach Wrocławia (2013),
 • upustom cenowym przy zakupach łączonych biletów okresowych kolejowych w aglomeracji oraz miejskich wewnętrznych,
 • wzrostowi potoków kolejowych w relacjach aglomeracja-miasto, jako efektowi stałego zwiększania liczby pociągów lokalnych – aglomerację obsługują obecnie już 184 pary pociągów na dobę.

Oferta taryfowa

Oferta taryfowa

Atutem systemu komunikacji zbiorowej jest bogata i umożliwiająca dostosowanie do indywidualnych potrzeb oferta taryfowa, która powstawała w ostatnich latach dzięki akceptacji różnych oczekiwań, zgłaszanych pasażerów:

 • aktualnie do dyspozycji jest prawie 30 typów biletów,
 • zapewniona jest możliwość „bezbiletowego” wnoszenia opłat w różnej formie,
 • znacznie rozszerzono ilość grup mieszkańców, którym przysługuje prawo bezpłatnego korzystania z systemu komunikacji zbiorowej – ostatnio np. dołączyli do tego uczniowie w wieku do 21 lat.

Wzrost miejskiej oferty przewozowej

Wzrost miejskiej oferty przewozowej

Stały wzrost miejskiej oferty przewozowej – tylko na przestrzeni ostatnich siedmiu lat oferowana roczna praca przewozowa, bez wliczania przewozów kolejowych, wzrosła o ok. 12,6 %, czyli aż o ponad 4,8 mln wozokilometrów. Umożliwiło to m.in. obejmowanie dodatkowymi liniami nowych osiedli mieszkaniowych, lepszą obsługę portu lotniczego oraz bardzo istotny wzrost (o ponad 23%) połączeń autobusowych z gminami ościennymi.

Warunki jazdy

Warunki jazdy

Tabor autobusowy jest w 100% niskopodłogowy, klimatyzowany i wyposażony w nowoczesny system pasażerskiej informacji wewnętrznej.

Wygodny system wnoszenia opłat

Wygodny system wnoszenia opłat

Atrakcyjną cechą naszego systemu komunikacji zbiorowej jest wygodny system wnoszenia opłat za przejazd, który od siedmiu lat nie wymaga, choć nadal dopuszcza, kupowania biletów w zewnętrznych punktach sprzedaży. Jako pierwsze miasto w Polsce, już w 2011 r. zapewniliśmy – w każdym wozie tramwajowym i w każdym autobusie – możliwość wniesienia opłaty bez konieczności posiadania przy sobie gotówki. Obecnie nie jest nawet konieczne przechowywanie do kontroli drukowanego biletu.

Atuty

Jakimi atutami dysponuje nasz system transportu zbiorowego

Komunikacja nocna

Komunikacja nocna

Warto odnotować także powstanie rozbudowanego i efektywnego systemu autobusowej komunikacji nocnej, szczególnie dobrze obsługującego centrum miasta oraz sąsiedztwo centralnych dworców – kolejowego i autobusowego.

Standardy ekologiczne

Standardy ekologiczne

Pasażerowie korzystają z taboru przyjaznego środowisku. Silniki, w stosunkowo młodej flocie, spełniają wysokie standardy ekologiczne – 286 miejskich autobusów spełnia co najmniej normy Euro 5.

Rozwój kolei aglomeracyjnej

Rozwój kolei aglomeracyjnej

Bardzo istotne są wysiłki na rzecz lepszego wykorzystania bogatej wrocławskiej infrastruktury kolejowej. Decydujący wpływ na to mają spółki Grupy PKP oraz samorząd województwa, jako organizator przewozów. Pomimo to, Wrocław, w ramach wspierania przewozów kolejowych, włączył się w dwie inicjatywy:

 • w 2017 r. podpisaliśmy z 19 gminami i Urzędem Marszałkowskim porozumienie, dotyczące wspólnych działań na rzecz rozwoju kolei aglomeracyjnej, i w konsekwencji przekazujemy marszałkowi pewne dofinansowanie kosztów uruchamiania w dniach roboczych dodatkowych 22 pociągów aglomeracyjnych,
 • w uzgodnieniu z marszałkiem województwa dolnośląskiego dofinansowujemy czasowe uruchomienie przewozów pasażerskich na nieczynnej do tej pory linii kolejowej nr 292 w granicach miasta, tj. w relacji Wrocław Główny – Wrocław Wojnów.

Codzienne kursują 184 pary pociągów zatrzymujących się na 21 przystankach kolejowych.

Dostępność sieci

Dostępność sieci

Jednym z najważniejszych pozytywów wrocławskiego systemu komunikacji zbiorowej jest duża dostępność sieci, czyli przybliżenie przystanków do obszarów zamieszkiwania. Ponad 82% mieszkańców naszego miasta ma dostęp do przystanków tramwajowych i autobusowych, z dojściem w odległości do 400 m, czyli w czasie nie dłuższym niż 5 min, a w odległości do 500 metrów – ponad 90% mieszkańców.

Bezpłatne przejazdy

Bezpłatne przejazdy

Od 1 września 2018 r. młodzież, ucząca się w placówkach edukacyjnych, do ukończenia 21. roku życia może korzystać we Wrocławiu z darmowej komunikacji miejskiej. Młodzież ucząca się nie jest jedyną grupą uprawnioną do korzystania z darmowej komunikacji miejskiej. Wśród nich są także: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunami, osoby, które ukończyły 69 lat (a od 2022 r. wszystkie powyżej 65. roku życia), dawcy przeszczepów oraz krwi po spełnieniu minimalnych wymagań, a także posłowie i senatorowie czy służby porządku publicznego.

Program URBANCARD Premium

Program URBANCARD Premium

Program URBANCARD Premium skierowany jest do wrocławskich podatników i ich dzieci. Po aktywowaniu statusu Premium na UrbanCard możemy korzystać ze zniżek do centrów kultury, na spektakle, koncerty, warsztaty czy bilety do zoo.

Parkingi Park&Ride

Parkingi Park&Ride

Parkuj i Jedź (ang. Park&Ride, P&R) – parking zlokalizowany w pobliżu przystanków i węzłów przesiadkowych. To rozwiązanie przeznaczone dla osób, które łączą podróż samochodem i komunikacją publiczną. System parkingów Park&Ride, który ma zachęcać kierowców dojeżdżających z obrzeży miasta i aglomeracji do przesiadania się do komunikacji miejskiej lub na rower miejski, ma być gotowy w 2018 r. Na razie użytkownicy mogą korzystać z ponad 10 takich miejsc. 

Parkingi Bike&Ride

Parkingi Bike&Ride

We Wrocławiu powstało już 808 miejsc parkingowych typu Bike&Ride, w tym 690 zadaszonych. Działają one przede wszystkim przy przystankach komunikacji miejskiej oraz węzłach przesiadkowych, stanowiąc przedłużenie komunikacji i uzupełniając cały system. Lokalizacje kolejnych mogą zgłaszać m.in. mieszkańcy, rady osiedli lub urzędnicy.

Nasze drogowskazy

Od 2013 r. mówimy o polityce zrównoważonej mobilności. To właśnie wtedy Rada Miejska przyjęła dokument „Wrocławska Polityka Mobilności” (WPM). Od tego czasu jej zapisy są sukcesywnie realizowane – na różnych polach. Co roku przeprowadzany jest monitoring jej realizacji, a jego wyniki przedstawiane są radnym i publikowane na stronach BIP do wiadomości mieszkańców.

Sukcesywnie także pojawiały się kolejne dokumenty programowe, związane z WPM. W 2016 r. ogłoszony został Wrocławski Program Tramwajowy, który zakłada plan rozbudowy sieci w horyzoncie 20-30 lat. Plan ten został zaaplikowany do Nowego Studium, dzięki czemu działania miasta są spójne na płaszczyźnie planowania przestrzennego i mobilności miejskiej.

Potem, na koniec 2016 r., Rada Miejska uchwaliła Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia na lata 2016-2022, który zaimplementował Wrocławski Program Tramwajowy.

Za dwa lata pojawiły się kolejne ważne dla miasta dokumenty: Nowe Studium, uchwalone przez Radę Miejską w styczniu 2018 r., i zaraz potem Strategia Wrocław 2030. Oba te dokumenty odnoszą się do miejskiej mobilności, w sposób wynikający z założeń polityki mobilności.

Fundamentem dobrze funkcjonującego miasta jest stworzenie takich warunków, aby najbardziej atrakcyjne dla użytkowników było podróżowanie po mieście transportem publicznym. Mniej istotne jest, czym te podróże będą realizowane – tramwajem czy autobusem, ważniejsze jest osiągnięcie takiego standardu podróży, aby mieszkańcy korzystali z transportu zbiorowego nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. 

Wizja miasta zrównoważonej mobilności oparta jest na celu zadanym we Wrocławskiej Polityce Mobilności, czyli dążeniu do zmiany proporcji w sposobie podróżowania po mieście. Chodzi o to, aby w perspektywie po roku 2020 udział podróży niesamochodowych w mieście, czyli pieszych, rowerowych i transportem publicznym był większy niż 65%.

Wizja miasta zrównoważonej mobilności

Priorytet mobilności

Wrocławski Węzeł Kolejowy

Zintegrowanie transportu publicznego

Jak zmienił się wrocławski transport publiczny

„Po Wrocławiu jeżdżą 294 autobusy i 185 składów tramwajowych (305 wozów). Średni wiek taboru tramwajowego wynosi 21,5 lat, a 60 najstarszych wagonów typu 102N i 102 Nd ma 30,6 lat. (...) Obecnie MPK Sp. z o.o. prowadzi działania, zmierzające do zakupu 12 nowoczesnych kilkuczłonowych, niskopodłogowych tramwajów”.

2002

„Po Wrocławiu jeździ 398 niskopodłogowych autobusów o średnim wieku 8 lat, obsługujących 87 linii, a do obsługi 22 linii tramwajowych w IV kwartale będzie 228 składów, których średni wiek wynosi 19 lat, 122 z nich ma częściowo niską podłogę, 80 – klimatyzację. (...) Obecnie MPK Sp. z o.o. realizuje zakup w latach 2018-2019 trzydziestu jeden nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów”.      

2018

Źródło: dr Aureliusz Mikłaszewski, Polski Klub Ekologiczny, "Raport o transporcie"

Wybrane dotychczasowe i planowane inwestycje

Przystanki tramwajowe

2000-2018

Wrocław

Budowa i modernizacja przystanków tramwajowych.

Przystanki tramwajowe

2000-2018

Wrocław

Wybudowano 32 nowe przystanki tramwajowe i zmodernizowano ok. 30, powstało 11 przystanków wiedeńskich i 4 w formie antyzatok.

Przebudowano torowiska tramwajowe

2005-2015

Wrocław

Przebudowano torowiska tramwajowe na kilkunastu głównych ulicach miasta.

Przebudowano torowiska tramwajowe

2005-2015

Wrocław

Przebudowano torowiska tramwajowe na kilkunastu szczególnie ważnych dla linii tramwajowych ulicach, w tym m.in.: na ul. Szewskiej, Grodzkiej, Sienkiewicza, Wyszyńskiego, Krakowskiej, Jedności Narodowej, Grabiszyńskiej, pl. Bema, Lotniczej, Curie-Skłodowskiej, Krupniczej, Nowowiejskiej, Przyjaźni, Pułaskiego, pętlach: Oporów, Cmentarz Grabiszyński i Stadion Olimpijski.

Węzły przesiadkowe

2007-2011

Wrocław

Wybudowano trzy nowe i zmodernizowano kilka istniejących węzłów przesiadkowych.

Węzły przesiadkowe

2007-2011

Wrocław

Wybudowano trzy nowe i zmodernizowano kilka istniejących zintegrowanych węzłów przesiadkowych, m.in. rondo Reagana, pl. Jana Pawła II, pl. Powstańców Wlkp., pl. Kromera, Wrocław Stadion, Borowska/Swobodna.

Nowe odcinki tras tramwajowych

2011

Gaj, Kozanów, Stadion Miejski

Powstały nowe odcinki tras tramwajowych.

Nowe odcinki tras tramwajowych

2011

Gaj, Kozanów, Stadion Miejski

Powstały nowe odcinki tras tramwajowych: na Gaj, Kozanów i do Stadionu Wrocław.

Stacje prostownikowe

2011-2012

Wrocław

Budowa i modernizacja stacji prostownikowych

Stacje prostownikowe

2011-2012

Wrocław

Wybudowano 5 nowych i kompleksowo zmodernizowano 4 istniejące stacje prostownikowe.

Przystanki kolejowe

2011-2015

Wrocław Stadion, Różanka, Grabiszyn

Powstały trzy nowe przystanki kolejowe – dla wrocławian i mieszkańców aglomeracji – integrujące kolej z komunikacją zbiorową.

Przystanki kolejowe

2011-2015

Wrocław Stadion, Różanka, Grabiszyn

Powstały trzy nowe przystanki kolejowe – dla wrocławian i mieszkańców aglomeracji – integrujące kolej z komunikacją zbiorową: Wrocław Stadion, Wrocław Różanka, Wrocław Grabiszyn.

Parkingi Park&Ride

2011-2018

Wrocław

Powstało 1014 miejsc parkingowych w systemie P&R.

Parkingi Park&Ride

2011-2018

Wrocław

Powstało 1014 miejsc parkingowych w systemie P&R przy przystankach kolejowych i pętlach tramwajowych.

Zmiany w taborze tramwajowym

2011-2017

Wrocław

W ciągu 7 lat (do końca 2017 r.) zostało kupionych 69 nowych tramwajów.

Zmiany w taborze tramwajowym

2011-2017

Wrocław

W ciągu 7 lat (do końca 2017 r.) zostało kupionych 69 nowych pociągów tramwajowych z klimatyzacją i z częściowo lub całkowicie niską podłogą– Skoda 19T, 205WrAs,Pesa i Moderus.

Kolej w miejskim transporcie

2013

Wrocław

W 2013 r. kolej włączona została do miejskiego transportu publicznego.

Kolej w miejskim transporcie

2013

Wrocław

W 2013 r. kolej została włączona do miejskiego transportu publicznego dzięki honorowaniu w granicach miasta okresowych biletów miejskich. Codzienne kursują 184 pary pociągów, zatrzymujących się na 21 przystankach kolejowych. Od tego czasu nastąpił 2,5-krotny wzrost liczby podróży koleją w granicach miasta i istotny wzrost przewozów w aglomeracji.

System ITS

2014

Wrocław

Wprowadzono system ITS z Dynamiczną Informacją Pasażerską.

System ITS

2014

Wrocław

Wprowadzono system ITS z podsystemem priorytetowej obsługi tramwajów oraz podsystemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na przystankach.

Zmiany w taborze autobusowym

2014-2018

Wrocław

W ostatnich czterech latach do Wrocławia sprowadzono ponad 200 nowych autobusów.

Zmiany w taborze autobusowym

2014-2018

Wrocław

W latach 2014-2017 do obsługi pasażerów włączono 187 nowych autobusów – w sumie, przewozy obsługuje flota, złożona z 398 pojazdów (stan 1.07.2018 r.). Na początku tego roku pojawiło się 60 autobusów Mercedes Citaro.

Inwestycje w zajezdnie

2015-2022

ul. Obornicka

Wybudowano II część zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej.

Inwestycje w zajezdnie

2015-2022

ul. Obornicka

Wybudowano II część zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej. Rozbudowana została także zajezdnia tramwajowa Borek. Zaplanowano także lokalizację dla nowej zajezdni tramwajowej w zachodniej części miasta, w rejonie ul. Szczecińskiej. Ma ona powstać do 2022 r. jako modelowe rozwiązanie, wykorzystujące zestaw „zielonych” rozwiązań miejskich: od architektury, technologii, gospodarowania wodami opadowymi, efektywności energetycznej budynków, przez zieleń, przestrzenie przyjazne pracownikom, po rozwiązania mobilnościowe.

Wzrost liczby i częstotliwości kursów linii autobusowych

2015-2017

Wrocław

W latach 2015-2017 m.in. zwiększono częstotliwość kursowania 11 oraz utworzono 7 nowych linii autobusowych.

Wzrost liczby i częstotliwości kursów linii autobusowych

2015-2017

Wrocław

W latach 2015-2017 zwiększono częstotliwość kursowania 11 linii autobusowych, przedłużono kolejne 10 oraz utworzono 7 nowych linii, w tym na rozbudowujące się osiedla. Przebieg 7 linii skorygowano, zapewniając tym samym maksymalne zbliżenie do przystanków kolejowych.

Rosnąca liczba pasażerów

2017

Wrocław

W 2017 r. z komunikacji pasażerskiej skorzystało 203 mln pasażerów.

Rosnąca liczba pasażerów

2017

Wrocław

W 2017 r. liczba osób podróżujących tramwajami i autobusami wzrosła i wynosi teraz 203 mln pasażerów – o 1 mln więcej niż w roku poprzednim.

Korekty przebiegu linii

2017-2018

Wrocław

Wybrane korekty układu linii w latach 2017 i 2018.

Korekty przebiegu linii

2017-2018

Wrocław

Wybrane korekty układu linii w latach 2017 i 2018: przedłużona została trasa tramwaju linii 33 do Sępolna oraz linii 7 od pętli Krzyki przez al. Karkonoską i ulicę Przyjaźni aż do pętli Klecina, uruchomiona została nowa linia 111, obsługująca nowe osiedle na Lipie Piotrowskiej, autobus linii 132 dojeżdża już nie tylko do ul. Roślinnej na Muchoborze Wielkim, ale dalej – do centrum Poczty Polskiej przy ul. Avicenny, linie 119 i 319 jadą w okolice Wrocławskiego Parku Technologicznego przez ul. Klecińską, linia 127 została przedłużona do ul. Zwycięskiej, obejmując dodatkowo obsługę Ołtaszyna.

Planowane remonty torowisk tramwajowych

2018-2019

Wrocław

Wkrótce wyremontowane zostaną 3 km torowisk tramwajowych.

Planowane remonty torowisk tramwajowych

2018-2019

Wrocław

Rozpisano przetarg na remonty torowisk tramwajowych, których stan pogorszył się w ostatnim roku. Prace obejmą 3 tys. metrów bieżących szyn, m.in. na pl. Jana Pawła II, przy ul. Żmigrodzkiej, ul. Piotra Skargi, ul. Piłsudskiego przy Capitolu. Odświeżone zostaną również rozjazdy i łuki na skrzyżowaniu Kazimierza Wielkiego i Widok. ZDiUM zleci także szlifowanie blisko 29 km szyn, m.in. na ulicach: Szewskiej, Jedności Narodowej, św. Jadwigi, Grabiszyńskiej, Kołłątaja. Z kolei podbijanie torów zaplanowane jest na 14 kilometrach bieżących szyn, m.in. na ul. Legnickiej, al. Armii Krajowej i ul. Grabiszyńskiej. Prace powinny zakończyć się w listopadzie. Na remonty torowisk w 2018 r. miasto przeznaczyło w sumie około 14 mln zł.

Wydzielone korytarze

2018

Wrocław

Ponad 93% tras tramwajowych ma wydzielone indywidualne korytarze.

Wydzielone korytarze

2018

Wrocław

Ponad 93% tras tramwajowych ma wydzielone indywidualne korytarze.

System biletowy online

2018

Wrocław

Wprowadzony został nowy system biletowy online, umożliwiający m.in. opłaty za przejazd za pomocą smartfona.

System biletowy online

2018

Wrocław

W 2018 r. wprowadzony został nowy system biletowy online, umożliwiający m.in. opłaty za przejazd za pomocą smartfona i elektronicznej portmonetki pre-paid. Każdy pojazd wyposażony jest w automaty biletowe nowego systemu.

Darmowa komunikacja miejska

2018

Wrocław

Od 1 września 2018 r. m.in. uczniowie do 21. roku życia mogą korzystać z darmowej komunikacji miejskiej.

Darmowa komunikacja miejska

2018

Wrocław

Od 1 września 2018 r. młodzież, ucząca się w placówkach edukacyjnych, do ukończenia 21. roku życia może korzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są także m.in.: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunami, osoby, które ukończyły 69 lat (a od 2022 r. wszystkie powyżej 65. roku życia), dawcy przeszczepów oraz krwi po spełnieniu minimalnych wymagań, a także posłowie i senatorowie czy służby porządku publicznego.

Najbliższe plany

2018

Wrocław

Plany do realizacji do końca 2018 r. – wydłużenie kilku linii autobusowych i zwiększenie liczby kursów.

Najbliższe plany

2018

Wrocław

Do końca 2018 r.: wydłużona zostanie trasa autobusu linii 129 od Jerzmanowskiej, przez Osiniec, aż do portu lotniczego, zwiększona zostanie liczba kursów autobusu linii 147, dojeżdżających do zakładów przy ul. Bierutowskiej, linia 319 zostanie wydłużona od ul. Bałtyckiej do pętli przy ul. Kamieńskiego, linia 144 zostanie wydłużona z ul. Kamieńskiego aż do Polanowic – po realizacji nowej pętli, wszystkie kursy linii 134 zostaną wydłużone z Tarnogaju na Księże Wielkie.

Tramwaj linii 16

2018

Wrocław

Pod koniec 2018 r. po nowym torowisku w ul. Hubskiej będzie jechał tramwaj linii 16.

Tramwaj linii 16

2018

Wrocław

Pod koniec 2018 r. po nowym torowisku w ul. Hubskiej będzie jechał tramwaj linii 16 – z Tarnogaju, przez rondo Reagana, w kierunku zoo.

Rozwinięcie systemu ITS

Do 2019

Wrocław

Do 2019 r. system zostanie rozwinięty o kolejne funkcje.

Rozwinięcie systemu ITS

Do 2019

Wrocław

Do 2019 r. system zostanie rozwinięty o kolejne funkcje – miasto otrzymało na ten cel 3,8 mln euro z funduszy europejskich.

Nowe autobusy

2019

Wrocław

W ciągu roku we Wrocławiu pojawią się kolejne nowe autobusy.

Nowe autobusy

2019

Wrocław

MPK jest w trakcie podpisania umowy na kolejnych 50 pojazdów, z opcją rozszerzenia kontraktu na następne 50 sztuk. Dzięki tym zakupom wymienione zostaną najstarsze autobusy z normami spalania euro 2 i 3, co pozwoli ograniczyć szkodliwą emisję tlenków azotu o 50%. W tym roku średni wiek autobusów we Wrocławiu wynosi 8 lat, w 2019 r. będą to 4 lata.

Nowe tramwaje

2019

Wrocław

W trakcie realizacji w latach 2018 i 2019 jest zakup dalszych 56 tramwajów typu Moderus Beta.

Nowe tramwaje

2019

Wrocław

W trakcie realizacji w latach 2018 i 2019 jest zakup dalszych 56 tramwajów typu Moderus Beta. W sumie, w mieście jeździ obecnie 225 tramwajów, co oznacza, że wymieniona zostanie prawie jedna czwarta taboru tramwajowego. W ubiegłym roku średni wiek tramwajów wynosił 26 lat. MPK planuje, że w 2019 r. ta liczba spadnie do 22.

Autobusy elektryczne

2019

Wrocław

Siedem pierwszych autobusów elektrycznych pojawi się wkrótce na ulicach Wrocławia.

Autobusy elektryczne

2019

Wrocław

MPK zamierza zainwestować w autobusy elektryczne. W ramach wspólnego projektu, realizowanego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, kupi 7 takich pojazdów, a jeśli się sprawdzą, pojawią się kolejne 43. Autobusy elektryczne będą testowane na trasie linii K – od ul. Kamieńskiego do ul. Świeradowskiej.

Nowe przystanki kolejowe

Do 2020

Wrocław

Do 2020 r. powstanie 5 nowych przystanków kolejowych.

Nowe przystanki kolejowe

Do 2020

Wrocław

Do 2020 r. powstanie 5 nowych przystanków kolejowych, zintegrowanych z transportem miejskim, m.in. na linii do Jelcza-Laskowic.

Nowe parkingi Park&Ride

Do 2020

Wrocław

Ponad dwa tysiące nowych miejsc Park&Ride.

Nowe parkingi Park&Ride

Do 2020

Wrocław

Do 2020 r. powstaną nowe parkingi w systemie P&R. W pierwszym etapie powstanie 850 miejsc, a w drugim – 1130. Dodatkowo, wraz z modernizacją kolei przybędzie 210 miejsc parkingowych przy przystankach kolejowych.

Trasy tramwajowe na Nowy Dwór i Popowice oraz w ul. Hubskiej

2020

Nowy Dwór, Popowice, ul. Hubska

Najbliższe plany to m.in. trasa na dwa największe wrocławskie osiedla – Nowy Dwór i Popowice.

Trasy tramwajowe na Nowy Dwór i Popowice oraz w ul. Hubskiej

2020

Nowy Dwór, Popowice, ul. Hubska

Najbliższe plany to trasa na dwa największe wrocławskie osiedla – Nowy Dwór i Popowice oraz budowana obecnie trasa w ul. Hubskiej. W sumie, do 2020 r. powstanie około 11 km nowych tras tramwajowych.

Trasy tramwajowe na Ołtaszyn i Swojczyce

2022

Ołtaszyn, Swojczyce

Zadania planowane do realizacji do roku 2022 to m.in. trasa tramwajowa do osiedla Ołtaszyn i do osiedla Swojczyce.

Trasy tramwajowe na Ołtaszyn i Swojczyce

2022

Ołtaszyn, Swojczyce

Zadania planowane do realizacji do roku 2022 to m.in. trasa tramwajowa do osiedla Ołtaszyn i do osiedla Swojczyce – w trakcie projektowania jest nowy ciąg mostów Chrobrego, uwzględniający torowisko tramwajowe oraz koncepcję tramwaju do Swojczyc, zaś trasa na Ołtaszyn jest już po konsultacjach i analizach technicznych.

Trasy tramwajowe na Maślice, Psie Pole, Jagodno...

Po 2022

Wrocław

Po 2022 r. planowane jest m.in. realizacja tramwaju na Maślice czy Psie Pole.

Trasy tramwajowe na Maślice, Psie Pole, Jagodno...

Po 2022

Wrocław

Zadania przygotowywane do realizacji po roku 2022 – tramwaj na Maślice, Muchobór Wielki, Psie Pole, Jagodno, Borowska i usprawnienia w centrum.

Przyszłość komunikacji zbiorowej we Wrocławiu

O rozwoju transportu zbiorowego we Wrocławiu, nowych trasach tramwajowych, które zostaną zrealizowane w najbliższych latach, wymianie taboru, budowie nowej zajezdni, kolejnych parkingach Park&Ride oraz integracji transportu kolejowego z komunikacją miejską, opowiada prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz

– W najbliższych latach wrocławski transport miejski będzie się dalej intensywnie rozwijał, m.in. zostaną z nim zintegrowane połączenia kolejowe w ramach całej aglomeracji – mówi prezydent Rafał Dutkiewicz.

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz

– W najbliższych latach wrocławski transport miejski będzie się dalej intensywnie rozwijał, m.in. zostaną z nim zintegrowane połączenia kolejowe w ramach całej aglomeracji – mówi prezydent Rafał Dutkiewicz.

Udział mieszkańców w rozwoju transportu miejskiego

Kluczowe projekty transportowe konsultowane są z mieszkańcami. W ramach współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem powstała platforma internetowa Wrocław Rozmawia.

Społeczna Rada ds. Mobilności

Dodatkowo, działa Społeczna Rada ds. Mobilności przy Prezydencie Wrocławia, która opiniuje sprawy, związane z szeroko pojętym transportem miejskim. Rada koncentruje swoje zainteresowania szczególnie na monitoringu wdrażania dokumentów strategicznych, związanych ze sferą polityki mobilności, a także z problemami rozwoju transportu zbiorowego.

Wizję Strategii 2030 zainspirowali sami wrocławianie. W badaniu, które przeprowadziliśmy latem 2016 r., zapytaliśmy m.in. o to, jakie powinny być priorytety władz miasta w najbliższych 10 latach. Oto cztery pierwsze wyniki:

 • Polityka proekologiczna, w tym lepsza ochrona powietrza i zwiększenie powierzchni terenów zieleni – 45,2%,
 • Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta – 44,9%,
 • Rozwijanie transportu publicznego – 43,6%,
 • Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – 32,4%.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Obecnie trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia (PZZM) – Ruch Miasta. Ten dokument to rozwinięcie Wrocławskiej Polityki Mobilności z 2013 r., w którym – w procesie konsultacji – wskazane będą propozycje konkretnych działań, związanych z poprawą jakości przemieszczania się.

Poznamy więc oczekiwania mieszkańców, związane z tym, kiedy i w jaki sposób powinien rozwijać się system transportowy we Wrocławiu. PZMM to dokument, który jest trochę strategią, a trochę planem inwestycyjnym, podobnie jak np. Wieloletni Plan Inwestycyjny, uchwalany co roku przez miasto. PZMM zajmuje się wszystkimi aspektami mobilności w mieście, czyli ruchem aut, transportem publicznym, ruchem rowerowym i pieszym.

Dokumenty strategiczne

Podsumowanie

Inwestycje i działania w obszarze transportu zbiorowego to nie tylko sprawniejsze poruszanie się po mieście. To także czystsze powietrze, a tym samym zdrowsi i zadowoleni mieszkańcy.

Dane środowiskowe pokazują bowiem, że jakość powietrza w ostatnich kilkunastu latach poprawiła się znacząco, a planowane dalsze działania, m.in. w ogłoszonym Programie antysmogowym na lata 2018-2028, zakładają dalszą, sukcesywną poprawę.

Zakup nowego niskoemisyjnego taboru, rozbudowa systemu transportu miejskiego i optymalizacja linii tramwajowych i autobusowych – to nie tylko realizacja polityki mobilności, ale także kształtowania zdrowego środowiska miejskiego.

Szczególnie ważne jest, żeby widzieć Wrocław i aglomerację razem. A takie spojrzenie wymaga przede wszystkim zintegrowania transportu publicznego. Chodzi o to, żeby kolej, tramwaje, autobusy, węzły i parkingi przesiadkowe, trasy rowerowe były ze sobą powiązane, żeby przesiadki były wygodne, żeby obowiązywał wspólny bilet, a podróż była wygodna i szybka. Do tego potrzebna jest współpraca, nie tylko na poziomie miasta, ale także naszych sąsiadów z aglomeracji.

Chcemy, żeby transport we Wrocławiu był przyjazny mieszkańcom oraz środowisku. Osiągniemy to, gdy udział podróży pieszych, rowerowych i przede wszystkim komunikacja zbiorowa będą istotnie większe niż obecnie. Chcemy, żeby mieszkańcy korzystali z transportu zbiorowego nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą.

Bibliografia

 • Wrocławska Polityka Mobilności
 • Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017
 • Wrocławski Program Tramwajowy
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 • Strategia Wrocławia 2030
 • Gazeta Wyborcza
 • Rynek Kolejowy