Wrocław. Europejska Stolica Kultury

Jak będą wyglądać Nowe Żerniki

Ogłoszono wyniki konkursu

  • WuWa 2, Nowe Żerniki

    Wizualizacja zwycięskiego projektu

  • WuWa 2, Nowe Żerniki

    Wizualizacja zwycięskiego projektu


Konkurs zorganizował wrocławski TBS. Przed startującymi postawiono zadanie opracowania koncepcji architektonicznej budynku mieszkalnego z wbudowanym przedszkolem, serwisem opiekuńczym dla osób starszych, terenami zielonymi i dziedzińcem.

– Konkurs przebiegał w dwóch etapach ­– mówi Piotr Fokczyński, architekt miasta. – Z 25 prac, które wpłynęły, do drugiego etapu przeszło 5 projektów. Poziom zgłoszonych projektów był niezwykle wysoki – zaznacza.

Konkurs architektoniczny na koncepcję architektoniczną kwartału zabudowy osiedla Nowe Żerniki, wygrała grupa Projekt Praga z Warszawy. Jak czytamy w uzasadnieniu nagrody: „decyzja podziału kwartału na dwie części: zabudowaną – wzdłuż jego dwu boków i niezabudowaną – dziedzińca pomiędzy nimi, pozwoliła na optymalne rozplanowanie wzajemnych relacji między budynkami a dziedzińcem”.

Laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł i zostaną zaproszeni do realizacji swojego projektu.

arcZgłoś uwagę