Contatti

Redazione

 

Pubblicità

 

Numero unico della Città di Wrocław

  • Telefono: +48 71 777 77 77

 

Indirizzo
Redakcja portalu www.wroclaw.pl
pl. Solny 14
50-062 Wroclaw, Poland

 


Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
NIP: 8971710346, Regon: 020204230
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy, Nr KRS: 0000248319
Kapitał akcyjny/opłacony: 41.972.377,00 PLN